Zainwestuj w najlepsze fundusze inwestycyjne, od lat nagradzane za osiągane wyniki!

Nasze fundusze inwestycyjne mieszane to idealne rozwiązanie dla inwestorów chcących efektywnie pomnażać oszczędności. W zależności od preferencji dotyczących oczekiwanej stopy zwrotu mogą wybrać pomiędzy Investor Zabezpieczenia Emerytalnego i Investor Zrównoważony – funduszami o potwierdzonej wynikami renomie i najwyższej ocenie ekspertów. Zbigniew Wójtowiczprezes zarządu Investors TFI
Efektywne rozwiązania

Efektywne rozwiązania

Investor Zrównoważony i Investor Zabezpieczenia Emertytalnego część środków lokują w akcjach spółek giełdowych, a część w obligacjach i instrumentach rynku pieniężnego. Takie połączenie ma w dłuższym terminie zapewnić stopę zwrotu wyższą niż z funduszy obligacji, a jednocześnie ograniczyć zmienność charakterystyczną dla funduszy akcji.

Właściwa selekcja

Właściwa selekcja

Inwestujemy w spółki, a nie w akcje. W naturalny sposób nie wszystkie przedsiębiorstwa jednakowo wykorzystują posiadane zasoby czy też okazje rynkowe. Podstawą strategii naszych funduszy jest analiza rynku i wybór spółek o najlepszych perspektywach, rosnących najszybciej w określonych fazach cyklu gospodarczego.

Dywersyfikacja

Dywersyfikacja

Wybieramy nie tylko najlepsze polskie przedsiębiorstwa, ale również firmy notowane na innych rynkach. Dzięki nim w naszych aktywach znajdują się spółki z sektorów wzrostowych nieobecnych na warszawskiej giełdzie, jak również przedsiębiorstwa globalne, bardziej odporne na zawirowania na rynkach lokalnych.

Konsekwencja w działaniu

Konsekwencja w działaniu

Utrzymujemy regularny kontakt ze spółkami, w które zainwestowaliśmy. To właśnie na podstawie oceny pracy zarządu i skuteczności realizacji strategii weryfikujemy firmy z naszego portfela. Uważamy, że dobrze zarządzane spółki z przemyślaną strategią przyniosą zysk bez względu na krótkoterminowe wahania koniunktury.

Fundusze doceniane przez specjalistów

Fundusze doceniane przez specjalistów

Skuteczność naszych funduszy potwierdzają osiągane wyniki oraz fakt, że zarówno Investor Zrównoważony, jak i Investor Zabezpieczenia Emerytalnego mają najwyższy rating przyznawany przez Analizy Online na podstawie nie tylko wypracowanego zysku, ale również jego powtarzalności.

INVESTOR ZRÓWNOWAŻONY

WIĘCEJ O FUNDUSZU

INVESTOR ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO

WIĘCEJ O FUNDUSZU

Zachęcamy również do zapoznania się z raportem Analiz Online, dot. Investor Zabezpieczenia Emerytalnego, w którym analizowany jest m.in. proces inwestycyjny subfunduszu oraz do artykułów o funduszu publikowanych na stronie analizy.pl

TERAZ 0% OPŁAT ONLINE

Chcesz ulokować środki w najlepszych funduszach inwestycyjnych w swojej kategorii? Investor Zabrezpieczenia Emerytalnego oraz Investor Zrównoważony realizują zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

KUP INVESTOR ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO

KUP INVESTOR ZRÓWNOWAŻONY

Interpretacja ocen Analiz Online

Te fundusze powinny znaleźć się w Twoim portfelu. Oczekujemy, że wyższa od przeciętnej jakość produktów będzie przekładać się na wynik na poziomie I i II kwartyla stóp zwrotu w danej grupie, w średnim i długim terminie.

Zastanów sie czy warto jest mieć te fundusze w portfelu. Przeciętna jakość produktów sprawia, że ich wyniki powinny plasować się na poziomie II i III kwartyla stóp zwrotu w danej grupie w średnim i długim terminie.

W Twoim portfelu nie powinno być miejsca dla tak słabych rozwiązań. Słabsza od przeciętnej jakość produktów sprawia, że ich wyniki powinny plasować się na poziomie III i IV kwartyla stóp zwrotu w danej grupie.


*Stopy zwrotu (zysk) Investor Zabezpieczenia Emerytalnego oraz Investor Zrównoważony zostały przedstawione na dzień 31 marca 2020 r.