Najlepszy fundusz dla Twoich oszczędności

Investor Płynna Lokata to dobra alternatywa dla lokat bankowych. Naszym celem jest zapewnienie wyższej stopy zwrotu, przy jednoczesnej możliwości wycofania gotówki w każdym momencie, bez utraty wypracowanego zysku. Zbigniew Wojtowiczprezes zarządu Investors TFI

Investor Płynna Lokata - stały dostęp do środków bez utraty zysku

Atrakcyjna stopa zwrotu

Atrakcyjna stopa zwrotu

Stale analizujemy rynek krótkoterminowych papierów dłużnych dobierając do portfela te o najkorzystniejszym połączeniu oferowanego zysku i wiarygodności. Naszym celem jest wypracowanie zysku wyższego niż oprocentowanie depozytów bankowych.

Wysoka wiarygodność

Wysoka wiarygodność

Aktywa funduszu lokujemy tylko w papierach dłużnych wiarygodnych emitentów. Dokładnie analizujemy wszystkie inwestycje tak, by zapewnić bezpieczeństwo ulokowanych środków. Inwestujemy głównie w obligacje i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, banki i wiodące polskie przedsiębiorstwa.

Wypłaty bez ograniczeń

Wypłaty bez ograniczeń

Dajemy Ci pełną kontrolę nad lokatą w naszym funduszu. Środki z Investor Płynna Lokata możesz wycofać w każdej chwili. Bez względu na to kiedy zdecydujesz, że potrzebna Ci gotówka wypłacimy Ci wszystkie zgromadzone środki wraz z wypracowanym zyskiem.

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

Investor Płynna Lokata, oprócz alternatywy dla lokaty bankowej, jest też doskonałym uzupełnieniem zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego. Najniższy możliwy profil ryzyka oraz możliwość szybkiego umorzenia jednostek powodują, że fundusz idealnie nadaje się do funkcji płynnego i bezpiecznego składnika portfela.

Fundusz w zasięgu ręki

Fundusz w zasięgu ręki

W każdej chwili możesz łatwo wpłacać i wypłacać swoje środki z subfunduszu, bez względu na miejsce zamieszkania Po prostu udaj się do jednego z ponad 1000 punktów obsługi klienta należącego do banku, biura maklerskiego lub multiagencji (ich lista dostępna jest na investors.pl) lub otwórz konto w naszym serwisie transakcyjnym online.investors.pl.


Skorzystaj z atrakcyjnej alternatywy dla lokaty bankowej

INVESTOR PŁYNNA LOKATA

Więcej o funduszu

OPŁATA ZA NABYCIE 0%

Chcesz ulokować środki w funduszu o wysokiej wiarygodności? Investor Płynna Lokata realizuje zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Kup Investor Płynna Lokata