Najlepszy fundusz dla Twoich oszczędności

Investor Oszczędnościowy to efektywne narzędzie gromadzenia kapitału. Naszym celem jest zapewnienie atrakcyjnej i stabilnej stopy zwrotu, przy jednoczesnej możliwości wycofania gotówki w każdym momencie, bez utraty wypracowanego zysku. Zbigniew Wojtowiczprezes zarządu Investors TFI

Investor Oszczędnościowy - stały dostęp do środków bez utraty zysku

Atrakcyjna stopa zwrotu

Atrakcyjna stopa zwrotu

Stale analizujemy rynek papierów dłużnych, dobierając do portfela te o najkorzystniejszym połączeniu oferowanego zysku i wiarygodności. Naszym celem jest wypracowanie atrakcyjnego zysku, przy niskiej zmienności.

Wysoka wiarygodność

Wysoka wiarygodność

Aktywa subfunduszu lokujemy tylko w papierach dłużnych wiarygodnych emitentów. Dokładnie analizujemy wszystkie inwestycje tak, by zapewnić bezpieczeństwo ulokowanych środków. Inwestujemy głównie w obligacje i inne dłużne instrumenty finansowe emitowane przez Skarb Państwa, banki i wiodące polskie przedsiębiorstwa.

Wypłaty bez ograniczeń

Wypłaty bez ograniczeń

Dajemy Ci pełną kontrolę nad inwestycją w naszym subfunduszu. Środki z Investor Oszczędnościowym możesz wycofać w każdej chwili. Bez względu na to kiedy zdecydujesz, że potrzebna Ci gotówka wypłacimy
Ci wszystkie zgromadzone środki, wraz z wypracowanym zyskiem.

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

Investor Oszczędnościowy jest zarówno doskonałym narzędziem do oszczędzania, jak również bardzo dobrym uzupełnieniem zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego. Najniższy możliwy profil ryzyka oraz możliwość szybkiego umorzenia jednostek powodują, że subfundusz idealnie sprawdza się jako płynny i defensywny składnika portfela.

Fundusz w zasięgu ręki

Fundusz w zasięgu ręki

W każdej chwili możesz łatwo wpłacać i wypłacać pieniądze z subfunduszu, bez względu na miejsce zamieszkania. Po porostu udaj się do jednego z ponad 1000 punktów obsługi klienta należącego do banku, biura maklerskiego lub multiagencji (ich lista dostępna jest na investors.pl) lub otwórz rachunek w naszym serwisie internetowym online.investors.pl.

Skorzystaj z atrakcyjnej formy lokowania kapitału

INVESTOR OSZCZĘDNOŚCIOWY

Więcej o funduszu

OPŁATA ZA NABYCIE 0%

Chcesz ulokować środki w funduszu o wysokiej wiarygodności? Investor Oszczędnościowy realizuje zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Kup Investor Oszczędnościowy