Bezpieczeństwo i szansa na wyższy zysk

Investor Bezpiecznego Wzrostu to fundusz dla inwestorów stroniących od ryzyka i poszukujących zysków wyższych, niż te z lokat bankowych. Koncentrujemy się na zapewnieniu stabilnego przyrostu kapitału poprzez lokowanie powierzonych nam pieniędzy w instrumenty dłużne, a jednocześnie szukamy najlepszych okazji na zwiększenie zysków poprzez selektywne inwestowanie niewielkiej części środków w inne klasy aktywów Zbigniew Wojtowiczprezes zarządu Investors TFI

Investor Bezpiecznego Wzrostu - efektywne rozwiązanie dla konserwatywnych inwestorów

Efektywne rozwiązania

Efektywne rozwiązania

Łączymy bezpieczeństwo z szansą na dodatkowy zysk. Środki funduszu lokujemy w dłużne papiery wartościowe wiarygodnych emitentów. W przypadku pojawienia się okazji inwestycyjnych niewielką część portfela możemy przeznaczyć na inwestycje w inne klasy aktywów.

Atrakcyjna stopa zwrotu

Atrakcyjna stopa zwrotu

Dobieramy do portfela instrumenty dłużne o najkorzystniejszym połączeniu oferowanego zysku i wiarygodności, a jednocześnie wyszukujemy okazje inwestycyjne w innych klasach aktywów. Naszym celem jest wypracowanie zysku wyższego, niż oprocentowanie depozytów bankowych.

Wysoka wiarygodność

Wysoka wiarygodność

Dokładnie analizujemy wszystkie inwestycje tak, aby zapewnić bezpieczeństwo ulokowanych środków.  Inwestujemy głównie w obligacje i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, banki i wiodące polskie przedsiębiorstwa.

Wypłaty bez ograniczeń

Wypłaty bez ograniczeń

Zapewniamy pełną kontrolę nad lokatą w naszym funduszu. Środki z Investor Bezpiecznego Wzrostu możesz wycofać w każdej chwili. Bez względu na to kiedy zdecydujesz, że potrzebna Ci gotówka wypłacimy wszystkie zgromadzone środki wraz z wypracowanym zyskiem.

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

Niski profil ryzyka oraz możliwość szybkiego umorzenia jednostek powodują, że Investor Bezpiecznego Wzrostu jest doskonałym składnikiem zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego.

Wykorzystaj szansę na dodatkowy zysk

INVESTOR BEZPIECZNEGO WZROSTU

Więcej o funduszu

OPŁATA ZA NABYCIE 0%

Chcesz ulokować środki w funduszu o wysokiej wiarygodności z szansą na wyższy zysk? Investor Bezpiecznego Wzrostu realizuje zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Kup Investor Bezpiecznego Wzrostu