Złoto to ważny element zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego

Przechowywanie wartości

Przechowywanie wartości

Podaż złota jest ograniczona. Nie można jej zwiększyć na życzenie, jak dzieje się to w przypadku dodruku pieniądza. Do tej pory wydobyto około 187 tys. ton złota, a roczne wydobycie to około 3,4 tys. ton. Właśnie ze względu na ograniczoną podaż kruszec w dłuższym terminie uważany jest za jedną z najlepszych metod zabezpieczenia wartości przed inflacją lub dewaluacją.


Bezpieczna przystań

Bezpieczna przystań

Historia dowodzi, że cena złota kształtuje się niezależnie od wyceny innych klas aktywów finansowych. Złoto jest też jedynym z niewielu rodzajów inwestycji, która nie ma ryzyka niewypłacalności czy bankructwa. Z tego powodu kruszec traktowany jest jako „bezpieczna przystań” dla inwestorów, a zachowanie jego kursu wyróżnia się na plus na tle innych aktywów finansowych szczególnie w trakcie zawirowań na rynkach finansowych.


Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

Złoto jako inwestycja sprawdza się nie tylko w okresach kryzysów gospodarczych lub załamania na rynkach finansowych. Licząc od 1971 r., czyli od załamania standardu złota, do 30 czerwca 2021 r. kruszec wyceniany w dolarze amerykańskim przyniósł średniorocznie zysk w wysokości niemal 8%. Dlatego złoto lub fundusz złota jest cennym składnikiem dobrze zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego. Warto też zauważyć, że złoto szczególnie dobrze zachowuje się w okresie niskich realnych (tzn. uwzględniających inflację) stóp procentowych


Ważny element systemu walutowego

Ważny element systemu walutowego

Złoto już ponad 2700 lat temu było podstawą systemów monetarnych. Również obecnie złoto stanowi  znaczną część rezerw walutowych wielu krajów (w tym większości najbardziej rozwiniętych), a w ostatnich latach banki centralne skupowały około 20% rocznego wydobycia kruszcu.

Pamiętaj o ryzyku

Pamiętaj o ryzyku

Inwestując zawsze pamiętaj, że nie ma zysku bez ryzyka. W przypadku każdej inwestycji wyższy potencjalny zysk oznacza również wyższe ryzyko. W zależności od rodzaju inwestycji, oprócz ryzyka rynkowego, występują też inne czynniki, takie jak ryzyko, prawne i podatkowe, stopy procentowej, kredytowe, płynności, walutowe, koncentracji aktywów, makroekonomiczne, wyceny aktywów, czy  operacyjne. Ryzyko związane jest również z inwestowaniem w Investor Gold Otwarty. Przed podjęciem decyzji zapoznaj się z informacjami zawartymi w Prospekcie informacyjnym Investor Parasol SFIO 


Stopy zwrotu z wybranych aktywów: obligacje, akcje, surowce.

Źródło: Bloomberg, obliczenia własne. WIG 20 i SP500 - stopy zwrotu z uwzględnieniem dywidend.
Źródło: Bloomberg, obliczenia własne. WIG 20 i SP500 - stopy zwrotu z uwzględnieniem dywidend.

Inwestycja w złoto - fundusz a sztabka

Wykorzystaj zalety najstarszej inwestycji świata

INVESTOR GOLD OTWARTY

Więcej o funduszu

TERAZ 0% OPŁAT ONLINE

Chcesz ulokować środki w funduszu złota? Investor Gold Otwarty realizuje zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

KUP INVESTOR GOLD OTWARTY

Raporty o rynku złota

Chcesz dowiedzieć się więcej jak efektywnie inwestować na rynku złota, kiedy nadchodzi rynek byka, a kiedy rynek niedźwiedzia? Zapoznaj się z bieżącymi komentarzami rynkowymi ekspertów i przekrojowymi raportami o rynku złota, które publikujemy już od kilku lat.

Czytaj komentarze