Investor Gold Otwarty - najdłużej działający polski fundusz skoncentrowany na inwestycjach w metale szlachetne

Złoto od kilku tysięcy lat utrzymuje realną wartość majątku, szczególnie w dobie wszelkich kryzysów. Jest to jego podstawowa funkcja ekonomiczna. Dlaczego tak się dzieje? Złoto jest jedyną klasą aktywów, która nie ma ryzyka niewypłacalności czy bankructwa. Jest walutą akceptowaną na każdym kontynencie, w każdym kraju, w każdych warunkach. Maciej KołodziejczykZarządzający Investor Gold Otwarty

Dlaczego warto mieć złoto w swoim portfelu

Przechowywanie wartości

Przechowywanie wartości

Podaż złota jest ograniczona. Nie można jej zwiększyć na życzenie, jak dzieje się to w przypadku dodruku pieniądza. Z tego względu kruszec w dłuższym terminie uważany jest za jedną z najlepszych metod zabezpieczenia wartości przed inflacją lub dewaluacją.

Bezpieczna przystań

Bezpieczna przystań

W czasie znaczących zawirowań na rynkach finansowych złoto zwykle zyskuje na wartości. Jest jedyną z niewielu klas aktywów, która nie ma ryzyka niewypłacalności czy bankructwa. Z tego powodu kruszec traktowany jest jako „bezpieczna przystań” dla inwestorów.

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

Zmiany kursu złota nie są powiązane ze zmianami cen innych klas aktywów. Z tego powodu kruszec uważany jest za ważny element dobrze zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego. Mimo, że cena złota może być zmienna w krótkim okresie, to kruszec zawsze utrzymywał swoją wartość w długim terminie.

Ważny element systemu walutowego

Ważny element systemu walutowego

Złoto już ponad 2700 lat temu było podstawą systemów monetarnych. Również obecnie złoto stanowi  znaczną część rezerw walutowych wielu krajów (w tym większości najbardziej rozwiniętych), a w ostatnich latach banki centralne skupowały około 20% rocznego wydobycia kruszcu.

Rosnący popyt

Rosnący popyt

Historycznie najwięcej złota kupowane jest w celach inwestycyjnych i jubilerskich. W ostatnich dekadach wzrasta jednak rola złota w zastosowaniach przemysłowych: m.in. w elektronice i medycynie.

Stopy zwrotu z wybranych aktywów: obligacje, akcje, surowce.

Źródło: Bloomberg, obliczenia własne. WIG20 i S&P500 z uwzględnieniem dywidend
Źródło: Bloomberg, obliczenia własne. WIG20 i S&P500 z uwzględnieniem dywidend

Wykorzystaj zalety najstarszej inwestycji świata

INVESTOR GOLD OTWARTY

Więcej o funduszu

TERAZ 0% OPŁAT ONLINE

Chcesz ulokować środki w funduszu złota? Investor Gold Otwarty realizuje zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

KUP INVESTOR GOLD OTWARTY

Raporty o rynku złota

Chcesz dowiedzieć się więcej jak efektywnie inwestować na rynku złota, kiedy nadchodzi rynek byka, a kiedy rynek niedźwiedzia? Zapoznaj się z bieżącymi komentarzami rynkowymi ekspertów i przekrojowymi raportami o rynku złota, które publikujemy już od kilku lat.

Czytaj komentarze