Dokumenty funduszy

Format Nazwa Data
Dokument

Tabela opłat

Dokument

Investor Parasol SFIO - Prospekt Informacyjny

Investor Akcji Rynnków Wschodzących, Investor Akcji Spółek Wzrostowych, Investor Ameryka Łacińska, Investor BRIC, Investor Bezpiecznego Wzrostu, Investor Gold Otwarty, Investor Gotówkowy, Investor Indie i Chiny, Investor Nowych Technologii, Investor Niemcy, Investor Nieruchomości i Budownictwa, Investor Obligacji Korporacyjnych, Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus, Investor Rosja, Investor Turcja.

Dokument

Investor CEE FIZ - Karta funduszu

Dokument

Investor FIZ - Karta funduszu

Dokument

Investor Gold FIZ - Karta funduszu

Dokument

Investor Akcji Rynków Wschodzących - Karta funduszu

Dokument

Investor Akcji Spółek Dywidendowych - Karta funduszu

Dokument

Investor Akcji Spółek Wzrostowych - Karta funduszu

Dokument

Investor Akcji - Karta funduszu

Dokument

Investor Ameryka Łacińska - Karta funduszu

Dokument

Investor Bezpiecznego Wzrostu - Karta funduszu

Dokument

Investor BRIC - Karta funduszu

Dokument

Investor Gold Otwarty - Karta funduszu

Dokument

Investor Gotówkowy - Karta funduszu

Dokument

Investor Indie i Chiny - Karta funduszu

Dokument

Investor Niemcy - Karta funduszu

Dokument

Investor Nieruchomości i Budownictwa - Karta funduszu

Dokument

Investor Nowych Technologii - Karta funduszu

Dokument

Investor Obligacji Korporacyjnych - Karta funduszu

Dokument

Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus - Karta funduszu