Dokumenty funduszy

Format Nazwa Data
Dokument

Tabela opłat

Dokument

Investor Property FIZ - Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Dokument

Investor CEE FIZ - Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Dokument

Investor Gold FIZ - Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Dokument

Investor FIZ - Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Dokument

Investor Globalnej Alokacji FIZ - Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Dokument

Investor Top Hedge Funds FIZ - Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Dokument

Investor Algorytmiczny FIZ - Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Dokument

Investor CEE FIZ - Sprawozdanie finansowe za III kw. 2014

Dokument

Investor FIZ - Sprawozdanie finansowe za III kw. 2014

Dokument

Investor Gold FIZ - Sprawozdanie finansowe za III kw. 2014

Dokument

Investor Property FIZ - Sprawozdanie finansowe za III kw. 2014

Dokument

Investor Top Hedge Funds FIZ - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2014

Dokument

Investor Algorytmiczny FIZ - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2014

Dokument

Investor CEE FIZ - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2014

Dokument

Investor Gold FIZ - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2014

Dokument

Investor Property FIZ - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2014

Dokument

Investor FIZ - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2014

Dokument

Investor Zrównoważony FIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2014

Dokument

Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO - Sprawozdaie finansowe za I półrocze 2014