Dokumenty funduszy

Format Nazwa Data
Dokument

Tabela opłat

Dokument

Investor Top Hedge Funds FIZ - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2014

Dokument

Investor Algorytmiczny FIZ - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2014

Dokument

Investor CEE FIZ - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2014

Dokument

Investor Gold FIZ - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2014

Dokument

Investor Property FIZ - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2014

Dokument

Investor FIZ - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2014

Dokument

Investor Zrównoważony FIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2014

Dokument

Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO - Sprawozdaie finansowe za I półrocze 2014

Dokument

Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2014

Dokument

Investor Top 25 Małych Spółek FIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2014

Dokument

Investor Płynna Lokata FIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2014

Dokument

Investor Parasol SFIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2014

Dokument

Investor Obligacji FIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2014

Dokument

Investor Akcji FIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2014

Dokument

Investor Akcji Dużych Spółek FIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2014

Dokument

Investor CEE FIZ - Sprawozdanie finansowe za II kw. 2014

Dokument

Investor FIZ - Sprawozdanie finansowe za II kw. 2014

Dokument

Investor Gold FIZ - Sprawozdanie finansowe za II kw. 2014

Dokument

Investor Property FIZ - Sprawozdanie finansowe za II kw. 2014