Dokumenty funduszy

Format Nazwa Data
Dokument

Tabela opłat

Dokument

Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus - Karta funduszu

Dokument

Investor Obligacji - Karta funduszu

Dokument

Investor Oszczędnościowy - Karta funduszu

Dokument

Investor Rosja - Karta funduszu

Dokument

Investor Top 25 Małych Spółek - Karta funduszu

Dokument

Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek - Karta funduszu

Dokument

Investor Zabezpieczenia Emerytalnego - Karta funduszu

Dokument

Investor Zrównoważony - Karta funduszu

Dokument

Investor Turcja - Karta funduszu

Dokument

Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Akcji Spółek Dywidendowych - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Zabezpieczenia Emerytalnego - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Akcji - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor BRIC - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Akcji Spółek Wzrostowych - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Nowych Technologii - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Top 25 Małych Spółek - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Zrównoważony - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Ameryka Łacińska - Kluczowe Informacje dla Inwestorów