Dokumenty funduszy

Format Nazwa Data
Dokument

Tabela opłat

Dokument

FIO/SFIO - Sprawozdanie finansowe za rok 2008

Dokument

FIO/SFIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2008

Dokument

FIO - Sprawozdanie finansowe za rok 2007