Dokumenty funduszy

Format Nazwa Data
Dokument

Tabela opłat

Dokument

Investor Akcji Spółek Dywidendowych - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor PPK SFIO - Prospekt Informacyjny

Investor PPK 2025, Investor PPK 2030, Investor PPK 2035, Investor PPK 2040, Investor PPK 2045, Investor PPK 2050, Investor PPK 2055, Investor PPK 2060.

Dokument

Investor Parasol SFIO - Prospekt Informacyjny

Investor Akcji Rynnków Wschodzących, Investor Akcji Spółek Wzrostowych, Investor Ameryka Łacińska, Investor BRIC, Investor Bezpiecznego Wzrostu, Investor Gold Otwarty, Investor Dochodowy, Investor Indie i Chiny, Investor Nowych Technologii, Investor Niemcy, Investor Nieruchomości i Budownictwa, Investor Obligacji Korporacyjnych, Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus, Investor Rosja, Investor Turcja.

Dokument

Investor Parasol FIO - Prospekt Informacyjny

Investor Akcji Spółek Dywidendowych, Investor Akcji, Investor Top 25 Małych Spółek, Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek, Investor Zrównoważony, Investor Zabezpieczenia Emerytalnego, Investor Obligacji, Investor Oszczędnościowy.

Dokument

Investor PPK SFIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020

Dokument

Investor Parasol SFIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020

Dokument

Investor Parasol FIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020

Dokument

Investor Gold FIZ - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020

Dokument

Investor FIZ - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020

Dokument

Investor CEE FIZ - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020

Dokument

Investor CEE FIZ - Sprawozdanie finansowe za II kw. 2020

Dokument

Investor Gold FIZ - Sprawozdanie finansowe za II kw. 2020

Dokument

Investor FIZ - Sprawozdanie finansowe za II kw. 2020

Dokument

Investor CEE FIZ - Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument

Investor FIZ - Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument

Investor Gold FIZ - Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument

Investor Obligacji - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Gold Otwarty - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor CEE FIZ - Sprawozdanie finansowe za I kw. 2020