Dokumenty funduszy

Format Nazwa Data
Dokument

Tabela opłat

Dokument

Investor CEE FIZ - Sprawozdanie finansowe za II kw. 2019

Dokument

Investor Gold FIZ - Sprawozdanie finansowe za II kw. 2019

Dokument

Investor FIZ - Sprawozdanie finansowe za II kw. 2019

Dokument

Investor CEE FIZ - Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument

Investor FIZ - Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument

Investor Parasol SFIO - Prospekt Informacyjny

Investor Akcji Rynnków Wschodzących, Investor Akcji Spółek Wzrostowych, Investor Ameryka Łacińska, Investor BRIC, Investor Bezpiecznego Wzrostu, Investor Gold Otwarty, Investor Dochodowy, Investor Indie i Chiny, Investor Nowych Technologii, Investor Niemcy, Investor Nieruchomości i Budownictwa, Investor Obligacji Korporacyjnych, Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus, Investor Rosja, Investor Turcja.

Dokument

Investor Parasol FIO - Prospekt Informacyjny

Investor Akcji Spółek Dywidendowych, Investor Akcji, Investor Top 25 Małych Spółek, Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek, Investor Zrównoważony, Investor Zabezpieczenia Emerytalnego, Investor Obligacji, Investor Oszczędnościowy.

Dokument

Investor PPK 2025 - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor PPK 2035 - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor PPK 2040 - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor PPK 2045 - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor PPK 2050 - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor PPK 2055 - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor PPK 2060 - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor PPK SFIO - Prospekt Informacyjny

Dokument

Investor CEE FIZ - Sprawozdanie finansowe za I kw. 2019

Dokument

Investor Gold FIZ - Sprawozdanie finansowe za I kw. 2019

Dokument

Investor FIZ - Sprawozdanie finansowe za I kw. 2019

Dokument

Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus - Kluczowe Informacje dla Inwestorów