Dokumenty funduszy

Format Nazwa Data
Dokument

Tabela opłat

Dokument

Investor Dochodowy - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Nowych Technologii - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Obligacji - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Oszczędnościowy - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Parasol SFIO - Prospekt Informacyjny

Investor Akcji Rynnków Wschodzących, Investor Akcji Spółek Wzrostowych, Investor Quality, Investor BRIC, Investor Bezpiecznego Wzrostu, Investor Gold Otwarty, Investor Dochodowy, Investor Indie i Chiny, Investor Nowych Technologii, Investor Niemcy, Investor Nieruchomości i Budownictwa, Investor Akumulacji Kapitału, Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus, Investor Rosja, Investor Turcja.

Dokument

Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Top Małych i Średnich Spółek - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Zabezpieczenia Emerytalnego - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Zrównoważony - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Parasol FIO - Skład portfeli na 30.06.2022

Dokument

Investor Parasol SFIO - Skład portfeli na 30.06.2022

Dokument

Investor PPK SFIO - Skład portfeli na 30.06.2022

Dokument

Investor PPK SFIO - Prospekt Informacyjny

Investor PPK 2025, Investor PPK 2030, Investor PPK 2035, Investor PPK 2040, Investor PPK 2045, Investor PPK 2050, Investor PPK 2055, Investor PPK 2060, Investor PPK 2065.

Dokument

Investor Rosja - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor CEE FIZ - Statut

Dokument

Investor FIZ - Statut

Dokument

Investor Gold FIZ - Statut