Dokumenty funduszy

Format Nazwa Data
Dokument

Tabela opłat

Dokument

Investor CEE FIZ - Sprawozdanie finansowe za III kw. 2017

Dokument

Investor Gold FIZ - Sprawozdanie finansowe za III kw. 2017

Dokument

Investor FIZ - Sprawozdanie finansowe za III kw. 2017

Dokument

Investor Parasol SFIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2017

Dokument

Investor Parasol FIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2017

Dokument

Investor Property FIZ - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2017

Dokument

Investor Top Hedge Funds FIZ - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2017

Dokument

Investor CEE FIZ - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2017

Dokument

Investor Gold FIZ - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2017

Dokument

Investor FIZ - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2017

Dokument

Investor CEE FIZ - Sprawozdanie finansowe za II kw. 2017

Dokument

Investor Gold FIZ - Sprawozdanie finansowe za II kw. 2017

Dokument

Investor FIZ - Sprawozdanie finansowe za II kw. 2017

Dokument

Investor Property FIZ - Sprawozdanie finansowe za I kw. 2017

Dokument

Investor CEE FIZ - Sprawozdanie finansowe za I kw. 2017

Dokument

Investor Gold FIZ - Sprawozdanie finansowe za I kw. 2017

Dokument

Investor FIZ - Sprawozdanie finansowe za I kw. 2017

Dokument

Investor Property FIZ - Statut

Dokument

Investor Parasol SFIO - Sprawozdanie finansowe za 2016 rok