Dokumenty funduszy

Format Nazwa Data
Dokument

Tabela opłat

Dokument

Investor Akcji FIO - Sprawozdanie finansowe za rok 2013

Dokument

Investor Akcji Dużych Spółek FIO - Sprawozdanie finansowe za rok 2013

Dokument

Investor CEE FIZ - Sprawozdanie finansowe za rok 2013

Dokument

Investor Gold FIZ - Sprawozdanie finansowe za rok 2013

Dokument

Investor Property FIZ - Sprawozdanie finansowe za rok 2013

Dokument

Investor FIZ - Sprawozdanie finansowe za rok 2013

Dokument

Investor Top Hedge Funds FIZ - Sprawozdanie finansowe za rok 2013

Dokument

Investor Algorytmiczny FIZ - Sprawozdanie finansowe za rok 2013

Dokument

Investor Property FIZ - Sprawozdanie finansowe za IV kw. 2013

Dokument

Investor Gold FIZ - Sprawozdanie finansowe za IV kw. 2013

Dokument

Investor CEE FIZ - Sprawozdanie finansowe za IV kw. 2013

Dokument

Investor FIZ - Sprawozdanie finansowe za IV kw. 2013

Dokument

Investor CEE FIZ - Sprawozdanie finansowe za III kw. 2013

Dokument

Investor FIZ - Sprawozdanie finansowe za III kw. 2013

Dokument

Investor Gold FIZ - Sprawozdanie finansowe za III kw. 2013

Dokument

Investor Property FIZ - Sprawozdanie finansowe za III kw. 2013

Dokument

Investor Property FIZ - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2013

Dokument

Investor Gold FIZ - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2013

Dokument

Investor FIZ - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2013