Komentarze rynkowe

Format Nazwa Data
Dokument

Nieudany pucz zwiększy zmienność giełdy

Łukasz Hejak, Zarządzający Funduszami

Dokument

Turcja - polityka trzęsie rynkiem finansowym

Łukasz Hejak, Zarządzający Funduszami

Dokument

Rosja - ponadprzeciętne zyski uzależnione od stabilizacji geopolitycznej

Maciej Kołodziejczyk, Zarządzający Funduszami

Dokument

Turcja - potrzebne reformy jak świeże powietrze

Maciej Kołodziejczyk, Zarządzający Funduszami

Dokument

Brazylia - słaba sytuacja gospodarki paradoksalnie powodem do zakupów akcji

Maciej Kołodziejczyk, Zarządzający Funduszami

Dokument

Indie - wciąż szybkie tempo rozwoju, Chiny - pęknięcie bańki spekulacyjnej

Maciej Kołodziejczyk, Zarządzający Funduszami

Dokument

Wyniki wyborów w Turcji

Mikołaj Stępniewski, Zarządzający Funduszami

Dokument

Brazylia - jeden z dziesięciu najtańszych rynków na świecie

Maciej Kołodziejczyk, Zarządzający Funduszami

Dokument

Turcja - potrzeba silniejszego wzrostu gospodarczego

Maciej Kołodziejczyk, Zarządzający Funduszami

Dokument

Rosja - niskie ceny zachęcają do inwestycji

Maciej Kołodziejczyk, Zarządzający Funduszami

Dokument

Indie - szybki wzrost gospodarczy, Chiny - nieznaczne spowolnienie

Maciej Kołodziejczyk, Zarządzający Funduszami

Dokument

Turcja: dobre perspektywy na 2015 r.

Łukasz Hejak, Zarządzający Funduszami

Dokument

Ameryka Łacińska: Brazylia - strukturalne problemy i przedwyborcze nadzieje. Meksyk - ożywienie w Stanach Zjednoczonych nadzieją na wyższy wzrost gospodarczy

Jakub Banaszewski, Analityk w Departamencie Inwestycji

Dokument

Turcja: Wysoki deficyt na rachunku obrotów bieżących i polityczny sukces Erdogana

Jakub Banaszewski, Analityk w Departamencie Inwestycji

Dokument

Indie-powyborcze nadzieje na reformy, Chiny-duże wahania odczytów PMI i wpływ rządowego stymulusu na PKB

Jakub Banaszewski, Analityk w Departamencie Inwestycji

Dokument

Rosja - mizerny wzrost gospodarczy oraz duże napięcie geopolityczne

Jakub Banaszewski, Analityk w Departamencie Inwestycji

Dokument

Chiny: Możliwy stymulus gospodarczy, Indie: Kluczowa będzie pogoda

Jakub Banaszewski, Analityk w Departamencie Inwestycji

Dokument

Ameryka Łacińska: Problemy gospodarki Brazylii, oznaki ożywienia w Meksyku

Jakub Banaszewski, Analityk w Departamencie Inwestycji

Dokument

Turcja: Pozytywne dane makro, choć niepewność polityczna wciąż pozostaje obecna

Jakub Banaszewski, Analityk w Departamencie Inwestycji

Dokument

Rosja: Konflikt ukraiński głównym źródłem problemów Rosji

Jakub Banaszewski, Analityk w Departamencie Inwestycji