Komentarze rynkowe

Format Nazwa Data
Dokument

Ruch korekcyjny na giełdzie powinien się jeszcze utrzymać

Maciej Chudzik, Zarządzający Funduszami

Dokument

Stopniowa poprawa koniunktury w polskiej gospodarce

Marzena Górska, Zarządzająca Funduszami

Dokument

Komentarz miesięczny, sierpień 2013

Jarosław Niedzielewski, Dyrektor Departamentu Inwestycji

Dokument

Złoto - największy kwartalny spadek w historii

Maciej Kołodziejczyk, Zarządzający Funduszem

Dokument

Dobre dane makro z Chin

Łukasz Hejak, Zarządzający Funduszami

Dokument

Komentarz video, poprawa danych ekonomicznych, komentarz miesięczny

Jarosław Niedzielewski, Dyrektor Departamentu Inwestycji

Dokument

Banki - motorami wzrostów

Maciej Chudzik, Zarządzający Funduszami

Dokument

Sezon publikacji wyników kwartalnych w USA

Łukasz Hejak, Zarządzający Funduszami

Dokument

Dalszy napływ informacji o losach OFE

Maciej Chudzik, Zarządzający Funduszami

Dokument

Scenariusz bazowy dla obligacji skarbowych na II połowę 2013

Marzena Górska, Zarządzająca Funduszami

Dokument

Publikacja protokołu z posiedzenia FED

Marzena Górska, Zarządzająca Funduszami

Dokument

Ameryka Łacińska: nadzieja na odbicie w dłuższym terminie

Jakub Banaszewski, Analityk w Departamencie Inwestycji

Dokument

Indie i Chiny: tygrysy nieco wyhamowały

Jakub Banaszewski, Analityk w Departamencie Inwestycji

Dokument

Rosja: giełda barometrem gospodarki

Jakub Banaszewski, Analityk w Departamencie Inwestycji

Dokument

Turcja: zmienny II kwartał, ale fundamenty wciąż stabilne

Jakub Banaszewski, Analityk w Departamencie Inwestycji

Dokument

Agrobiznes: czekając na plony

Jakub Banaszewski, Analityk w Departamencie Inwestycji

Dokument

Komentarz miesięczny, lipiec 2013

Jarosław Niedzielewski, Dyrektor Departamentu Inwestycji

Dokument

Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego

Maciej Chudzik, Zarządzający Funduszami

Dokument

Rynek złota po posiedzeniu Zarządu Rezerwy Federalnej

Maciej Kołodziejczyk, Zarządzający Funduszem

Dokument

Decyzja FED wyznaczyła kierunek zmian na rynkach

Łukasz Hejak, Zarządzający Funduszami