Agrobiznes: czekając na plony

Zróżnicowane warunki klimatyczne na półkuli północnej przynoszą niejednoznaczne sygnały dla agrobiznesu. Nadciągający sezon zbierania plonów będzie kluczowym w krótkookresowym kształtowaniu cen produktów rolnych.

Pomimo, iż należy spodziewać się dużej podaży, to jednak niepewność dotycząca pogody, w połączeniu z panującymi obecnie zimnymi i wilgotnymi warunkami atmosferycznymi, opóźnią proces odbudowania zapasów nawozów sztucznych. W Ameryce Północnej najważniejsze są obecnie warunki pogodowe, gdyż kontynuowany jest proces sadzenia roślin ozimych, w wyniku którego rośnie sezonowo popyt na nawozy sztuczne. Według prognoz Departamentu Rolnictwa USA, 14,1 miliarda buszli kukurydzy powinno być zebranych w tym roku, czyli o miliard więcej niż w rekordowym roku 2009. Bardzo duże plony płodów rolnych prognozowane są również w Ameryce Łacińskiej.

Z uwagi na dobre plony, zyski plantatorów będą generowane bardziej przez wysokie wolumeny, niż wzrost cen. Z uwagi na ryzyko spadku cen płodów rolnych, kupujący nawozy będą ostrożnie podejmować decyzje inwestycyjne, jednak najwięksi gracze będą musieli z góry zakontraktować część dostaw nawozów.

Po silnych wzrostach cen mocznika, ich tempo zaczęło słabnąć. Opóźniony popyt w Stanach Zjednoczonych oraz przesunięte w czasie prace polowe w Europie przyczyniły się do nadpodaży tego nawozu i korzystniejszego rynku dla konsumentów niż producentów. Perspektywy dla cen mocznika w 2 kwartale są pomiędzy negatywnymi, a neutralnymi.

Ceny fosforanów powinny tylko lekko zwyżkować z uwagi na różnorodne czynniki ograniczające popyt. Po pierwsze, farmerzy w Stanach Zjednoczonych zastosowali już duże ilości tego typu nawozów jesienią 2012 r., co skutkuje ograniczonym popytem wiosną. Po drugie, sezon 2012/2013 był drugim z rzędu, kiedy rosły ceny produktów rolnych. W normalnych warunkach, spowodowałoby to wzrost popytu na nawozy fosforanowe, ażeby nasycić nimi glebę, jednak tego rodzaju czynności miały już miejsce w ubiegłym roku i nie będą powtórzone obecnie na dużą skalę. Ostatecznie, hamulcem dla wzrostu cen fosforanów może być nieco większa podaż ze strony Chin.

10 największych pozycji w portfelu

Główne akcje   % aktywów netto
Mosaic Company  10,10%
Bunge Ltd.  8,40%
Potash Corp of Saskatchewan  8,30%
CF Industries Holdings  6,70%
K+S AG  6,30%
Yara International ASA  3,90%
Syngenta AG  3,60%
Incitec Pivot Ltd  2,90%
Vilmorin  2,50%
Dow Chemical  2,50%

źródło: Karta subfunduszu Investor Agrobiznes z 31.05.2013 r.

Spadek światowych cen potasu jest bezpośrednio związany z renegocjacją nowych kontraktów z importerami z Chin oraz Indii. Pomimo chęci ograniczenia zużycia potasu przez farmerów z Indii, należy spodziewać się wzrostu popytu na te nawozy w Ameryce Południowej, oraz części krajów azjatyckich, gdzie rolnicy na fali korzystnych cen płodów rolnych, będą chcieli go kupować. W efekcie, nie powinniśmy obserwować silnych spadków cen w krótkim terminie.

Jakub Banaszewski
Analityk w Departamencie Inwestycji

Interesują Cię bieżące informacje o rynku agrobiznes?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami ekspertów na temat bieżącej sytuacji i perspektyw rynku agrobiznes.

Komentarze rynku agrobiznes