Agrobiznes: perspektywy rynku nawozów w 2013 r.

Rok 2012, pomimo suszy okazał się być dobrym dla spółek z sektora rolnego. Indeks ITG Agriculture, który jest punktem odniesienia dla subfunduszu Investor Agrobiznes zyskał na wartości 16%, a po uwzględnieniu dywidend ponad 23%. To dużo lepszy wynik od szerokiego rynku akcji, gdzie indeks S&P 500 wzrósł o 13%. Również w 2013 r. możemy spodziewać się kontynuacji tego pozytywnego trendu i oczekiwać dwucyfrowej stopy zwrotu z inwestycji w spółki z sektora rolnego.

Nadal duży potencjał upatrujemy w spółkach produkujących nawozy sztuczne. Po nieurodzajnym ubiegłym roku, farmerzy w Stanach Zjednoczonych będą chcieli odbudować zapasy poprzez zwiększenie plonów. Zwiększą się areały upraw kukurydzy, soi i pszenicy, spadnie zaś wielkość upraw bawełny. Zachętą do inwestycji są stabilne ceny nawozów (dzięki rosnącej podaży ze strony krajów rozwijających się) oraz wysokie ceny płodów rolnych.

Z uwagi na rosnące ceny kukurydzy wzrośnie popyt na nawozy oparte na moczniku oraz azocie. W kontekście tych danych należy spodziewać się wzrostu kursów akcji takich spółek jak Syngenta, CF Industries czy Mosaic Company.

Motorem wzrostu światowego popytu będzie również Azja, gdzie zapotrzebowanie na nawozy fosforowe i potasowe wzrośnie na przełomie 2013/2014 r. odpowiednio o 4,5% oraz 3,5%. Przewiduje się, że łączne zużycie nawozów wzrośnie globalnie o ok. 2,5% r/r., osiągając rekordową liczbę 181,6 milionów ton.

Jakub Banaszewski
Analityk w Departamencie Inwestycji

Interesują Cię bieżące informacje o rynku agrobiznes?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami ekspertów na temat bieżącej sytuacji i perspektyw rynku agrobiznes.

Komentarze rynku agrobiznes