Agrobiznes: rekordowa podaż płodów rolnych na świecie

Pomimo mniejszych areałów upraw niż w sezonie 2013/2014, bardzo dobre warunki pogodowe w Stanach Zjednoczonych i związane z nimi wysokie plony spowodują, że wolumen produkcji kukurydzy pozostanie na niezmienionym poziomie w stosunku do ubiegłego roku. Rekordowo wysokie będą zapasy, dlatego 24-procentowy spadek ceny kukurydzy od maja do sierpnia powinien mieć swoją kontynuację w III/IV kwartale, choć jego dynamika zapewne będzie niższa.

Spadające ceny gazu to dobra wiadomość dla producentów nawozów, którzy używają go jako głównego surowca do wytwarzania swoich produktów. Od początku roku do sierpnia gaz potaniał o 9,9%, zaś od maja aż o 15,6%. Choć ceny surowców rolnych są coraz niższe i można mówić o swoistej klęsce urodzaju, to jednak w horyzoncie III kwartału należy oczekiwać dobrych wyników producentów nawozów. Wynika to z wciąż wysokiego popytu na nie ze strony rolników jak i niskich kosztów głównego surowca do produkcji nawozów, czyli gazu, który pozwoli zwiększyć marże. Z uwagi na ogromne zapasy płodów rolnych, mniejszą skłonność do zwiększania upraw a tym samym niższy popyt na nawozy należy oczekiwać gorszych wyników ich producentów w IV kwartale 2014 r. i w roku 2015.

Podobne tendencje widać na rynku soi, której cena od maja do sierpnia spadła o 23%. Tutaj obok wysokich plonów wynikających z korzystnych warunków  klimatycznych, można również zaobserwować rekordowe areały upraw (część upraw kukurydzy została zastąpiona soją), co powinno skutkować historycznie najwyższymi zbiorami. Jednocześnie podaż soi z Ameryki Południowej w połączeniu z ograniczonym jej importem przez Chiny również wywierać będą presję na dalszy spadek cen i rekordowo wysokie zapasy. Oddalone ryzyko wystąpienia suszy na południu Stanów Zjednoczonych oraz mniejsze obawy o brak podaży pszenicy z Ukrainy powodują spadki cen tego surowca, który od maja do sierpnia potaniał o 19%.

JP Morgan w swoich najnowszych raportach rekomenduje kupno Mosaic Company i Monsanto, oraz jest neutralny
wobec walorów Potash Corp, CF Industries, jak i Agrium.

Jakub Banaszewski
Analityk w Departamencie Inwestycji Investors TFI

Interesują Cię bieżące informacje o rynku agrobiznes?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami ekspertów na temat bieżącej sytuacji i perspektyw rynku agrobiznes.

Komentarze rynku agrobiznes