Agrobiznes: rośnie popyt na nawozy sztuczne

Rok 2013 powinien być rekordowym pod względem ilości sprzedanych nawozów sztucznych na świecie. Według International Fertilizer Association (IFA), popyt wzrośnie o 2,4% do 182 milionów ton.

Po wyraźnym spadku zainteresowania nawozami fosforowymi i potasowymi w Indiach w 2012 r., teraz należy spodziewać się stopniowego odwracania tego negatywnego trendu. Wzrost zapotrzebowania na środki stymulujące uprawy będzie również zauważalny w pozostałych regionach Azji południowej i wschodniej, Stanach Zjednoczonych i w Afryce. Przewiduje się 4,8-procentowy wzrost światowej produkcji soi oraz 2-procentowy wzrost produkcji cukru. Ponadto, 2-procentowy wzrost powinien być obserwowany w globalnych areałach pszenicy. Produkcja bawełny spadnie zaś o 6% w wyniku bardzo dużych zgromadzonych zapasów i spadających cen.

Pozytywne informacje dla producentów nawozów sztucznych napływają ze Stanów Zjednoczonych. Głównym motorem wzrostu zapotrzebowania na ich produkty będą zintensyfikowane uprawy kukurydzy, które powinny osiągnąć rekordowe 96 milionów akrów. Wzrośnie również areał upraw soi i pszenicy. W ich wyniku szczególnie silny popyt da się zaobserwować na nawozy azotowe, których 50% zużycia w Stanach Zjednoczonych przypada na uprawy kukurydzy, a 13% na uprawy pszenicy. Popyt na amoniak powinien wzrosnąć z 17,2 do 17,3 mln ton, na mocznik z 7,5 do 7,6 mln ton, a na azot z 13 do 13,1 mln ton. Po wyraźnym spadku zużycia nawozów fosforowych z 5,6 mln ton w 2011 r. do 5,2 mln ton w roku 2012, do czego mocno przyczyniła się susza, również w tym segmencie należy oczekiwać stopniowego odbicia. W 2013 r. popyt powinien wzrosnąć o 6% do 5,5 mln ton. Płaski powinien być zaś popyt na nawozy potasowe.

W wyniku ubiegłorocznej suszy, poziom tego pierwiastka w glebach nie odbiega w 2013 r. znacząco od tego w roku 2012. W dłuższym okresie, można jednak oczekiwać zwiększonego popytu na nawozy potasowe, gdyż od wielu lat poziom tego pierwiastka w glebach Stanów Zjednoczonych sukcesywnie maleje.

W wyniku rosnącego zapotrzebowania na nawozy sztuczne, rośnie również ich podaż. Światowe zdolności produkcyjne wzrosną w 2013 r. o 5% r/r, a podaż o 4% do 236 milionów ton. W podziale rodzajowym o 4% wzrośnie podaż nawozów azotowym oraz o 5% tych fosforowych i potasowych. Nowe zakłady produkujące nawozy sztuczne powstają przede wszystkim w krajach rozwijających się, takich jak: Algieria, Chiny, Katar, Tunezja, Jordania, Maroko, Chile, Białoruś i Laos. Nowe wytwórnie nawozów potasowych powstają też w Kanadzie. Patrząc w perspektywie najbliższych miesięcy na globalny rynek rolny można stwierdzić, że stwarza on dobre warunki dla chcących zarabiać na agrobiznesie. Dzieje się tak nie tylko ze względu na optymistyczne wiadomości ze Stanów Zjednoczonych, ale również z uwagi na zwiększone areały upraw w pozostałych regionach
świata, co zwiększa popyt na nawozy sztuczne i środki uprawy roślin.

Jakub Banaszewski
Analityk w Departamencie Inwestycji

Interesują Cię bieżące informacje o rynku agrobiznes?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami ekspertów na temat bieżącej sytuacji i perspektyw rynku agrobiznes.

Komentarze rynku agrobiznes