Agrobiznes: Słaby początek roku, odreagowanie w lutym i marcu

Surowce rolne: Spośród surowców rolnych, warto zwrócić uwagę na rekordowo niskie zapasy soi w Stanach Zjednoczonych, wywołane bardzo wysokim eksportem do Chin, które przyczyniły się do wzrostu cen w I kwartale. Spodziewać się jednak należy silnego wzrostu podaży soi z Ameryki Łacińskiej w miesiącach letnich, wzrostu jej produkcji w USA oraz spowolnienia importu ze strony Chin co przyczynić się może do silnego spadku cen tego surowca w drugiej połowie roku. Silny eksport z USA oraz problemy na Ukrainie wspierały również ceny kukurydzy. Podobnie jak w przypadku soi, jeśli nie wystąpią anomalie pogodowe ( susza ) oczekiwać należy wzrostu zapasów kukurydzy w USA oraz spadku cen w drugiej połowie roku. W przypadku pszenicy, jej ceny rosły od lutego szybciej niż ceny kukurydzy oraz soi z uwagi na zamieszki na Ukrainie (potencjalne zakłócenia w eksporcie przez porty na Morzu Czarnym), która jest jej znaczącym producentem.

Do tego doszedł suchy klimat podczas zimowych plonów pszenicy w USA oraz obawy o powrót El Nino w region Australii i Indii. Biorąc pod uwagę jednak niższy popyt w USA oraz  spadek eksportu pszenicy do tego kraju jak i brak/ograniczony wpływ pogody El Nino, ceny przy obecnie komfortowym poziomie zapasów powinny w 2-giej połowie roku spadać. Warto jednak podkreślić, że pszenica powinna być sprzedawana z premią do choćby kukurydzy, ponieważ zapasy pszenicy (pomimo bezpiecznych poziomów) są sporo niższe niż kukurydzy. W przypadku cukru, dobre warunki pogodowe w Brazylii (obfite opady), oraz utrzymujące się czwarty rok z rzędu wysokie zapasy będą wywierać presję za spadek cen ( o ile nie nastąpią gwałtowne zmiany pogodowe).

W styczniu najwięcej zyskiwały walory producentów żywności z ekspozycją na rynki Stanów Zjednoczonych i Europy. W tym samym miesiącu Australię i Kalifornię nawiedziły susze, w wyniku których traciły akcje Graincorp  oraz spadła globalna podaż owoców, warzyw i migdałów. Rekordowo wysokie temperatury zanotowano także w niektórych częściach Brazylii. Publikacje wyników finansowych spółek z branży agro za IV kw. 2013 r. okazały się dosyć optymistyczne ze szczególnie pozytywnym trendem wśród producentów zdrowej żywności.

W lutym i w marcu wśród spółek z branży agro widoczna była przewaga popytu nad podażą. Wsparciem było tymczasowe ograniczenie eskalacji konfliktu na Ukrainie oraz atrakcyjne wyceny wielu walorów. Zyskiwały takie spółki jak Olam, Graincorp, Noble i Temasek. Przewaga byków widoczna była także na walorach przedsiębiorstw z ekspozycją na rynki rozwijające się, które odrobiły stratę wobec końca 2013 r. Silne wzrosty zanotowały także Sunopta, Wessanen oraz The Fresh Market, które posiadają unikalne portfolio klientów jak i produktów. Całość wspierał rosnący popyt na żywność ze strony rynków rozwijających się.

Na wzroście cen surowców rolnych zyskiwać powinny Archer-Daniels Midland, zaś na wzroście cen cukru Bunge Ltd.

Nawozy azotowe: Spodziewany wysoki popyt wiosną z uwagi na duże areały upraw kukurydzy w USA jak i niskie wolumeny importu do USA. Później, spodziewany jest duży eksport mocznika z Chin, co powinno wywierać presję na spadek cen nawozów azotowych. Jednocześnie, niepewna sytuacja geopolityczna na Ukrainie może przełożyć się na spadek podaży mocznika z tego kraju, co z kolei powinno wspierać ceny/hamować ewentualne spadki wywołane nadpodażą z Chin. Wysokie ceny dobre dla CF Industries Holdings.

Nawozy fosforowe: Tendencja spadkowa cen wynikająca z rosnącego eksportu z Chin, niepewnego popytu w Indiach i rosnących cen amoniaku oraz siarczanów.

Nawozy potasowe: Pomimo wzrostu popytu, utrzymująca się nadpodaż na rynku hamuje ceny w pierwszej połowie roku. Oczekiwać należy wzrostu cen w drugiej połowie roku, kiedy skończy się wiosna na półkuli północnej a zacznie na południowej. Potwierdzają to rekordowe wolumeny importu nawozów potasowych w Brazylii w I kwartale. Wysokie ceny dobre dla takich spółek jak Mosaic Co., Potash Corp.

Jakub Banaszewski
Analityk w Departamencie Inwestycji Investors TFI


Interesują Cię bieżące informacje o rynku agrobiznes?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami ekspertów na temat bieżącej sytuacji i perspektyw rynku agrobiznes.

Komentarze rynku agrobiznes