Ameryka Łacińska: Brazylia - strukturalne problemy i przedwyborcze nadzieje. Meksyk - ożywienie w Stanach Zjednoczonych nadzieją na wyższy wzrost gospodarczy

Brazylia

Aktualny konsensus analityków odnośnie wzrostu gospodarczego w Brazylii na ten rok wynosi +1,8% i uległ rewizji w dół o 0,2 pkt. proc. (do niedawna prognozowano +2% r/r). Niektórzy, w szczególności brazylijscy ekonomiści są jeszcze bardziej pesymistyczni i spodziewają się dynamiki PKB jedynie na poziomie +1,2 %, podczas gdy oficjalne prognozy rządowe mówią o 1,6-procentowej dynamice PKB.

Inflacja cen konsumpcyjnych pozostaje na wysokim poziomie 6,3% i prawdopodobnie nie zmieni się wiele w nadchodzących kwartałach. Jest ona pochodną ponadprzeciętnego wzrostu cen w sektorze usługowym. Bank centralny usiłuje zapobiec temu zjawisku poprzez utrzymywanie wysokiej stopy bazowej równej 11%, która prawdopodobnie pozostanie niezmieniona przez dłuższy okres. Pozostałe dane makro pokazują asymetrię w gospodarce Brazylii. Z jednej strony produkcja przemysłowa skurczyła się w ujęciu rocznym o -0,9%, z drugiej zaś bezrobocie spadło do 4,6% przy wzroście popytu konsumenckiego o +3,2% r/r.

W nadchodzących miesiącach kluczowym czynnikiem mogącym poprawić bardzo niski poziom sentymentu w gospodarce Brazylii będzie wynik wyborów prezydenckich, które odbędą się 5 października 2014 r. i związany z tym kształt nowego gabinetu. Najistotniejsze jest obranie kursu na niezbędne reformy strukturalne, które mogą zapewnić nowy prezydent, szef banku centralnego i minister finansów. Najważniejszymi kandydatami na fotel prezydenta byli Eduardo Campos, Aecio Neves i obecnie urzędująca Dilma Rousseff. Niestety ten pierwszy, który w przedwyborczych sondażach miał ok. 10-procentowe poparcie, zginął w połowie sierpnia w katastrofie lotniczej i prawdopodobnie zostanie zastąpiony przez Marinę Silva, która w wyborach w 2010 r. zebrała 20% głosów.

Obecnie najważniejszym kontrkandydatem dla socjalistycznej Dilmy Rousseff popieranej przez 38% wyborców jest Aecio Neves, który w sondażach robionych jeszcze przed śmiercią Camposa zyskał 22% głosów. Bez względu jednak na wynik wyborów, Brazylijczykom pozostanie żyć w bardzo trudnym otoczeniu. Prawdopodobne jest podniesienie stóp procentowych od 2015 r. oraz wzrost cen paliw, energii i transportu miejskiego, które negatywnie wpłyną na możliwości konsumpcyjne tamtejszych obywateli. W rezultacie ucierpi na tym gospodarka oraz giełda.

Indeks MSCI Brazil urósł w II kwartale o +7,8%, kontynuując tym samym odrabianie strat z poprzednich lat. W końcu przełamana została zła passa długoterminowego trendu spadkowego a zamiast czerwieni zieleń zaczęła dominować na parkiecie w Sao Paulo. Motorem wzrostów były dobra konsumpcyjne, sektor finansowy jak i dostawcy mediów (gaz, woda, prąd etc.), maruderami zaś były spółki zajmujące się wydobyciem i obrotem surowcami. W lipcu i sierpniu MSCI Brazil wzrósł o 11,3% bijąc tym samym szerszy indeks rynków wschodzących MSCI BRIC, który zyskał w analogicznym okresie +7,78%. Performance giełdy w Brazylii jeszcze lepiej wygląda w tym samym czasie na tle najszerszego indeksu rynków wschodzących MSCI Core Emerging Markets.

Pozytywny jest konsensus rynkowy dotyczący zysków brazylijskich przedsiębiorstw, który mówi o 10-procentowym wzroście w 2014 r. i 12,4-procentowym w 2015 r., czyli o wartościach wyższych niż na większości rynków rozwiniętych. Praktycznie wszystkie brazylijskie spółki sezon publikacji wyników za IIQ mają już za sobą. 53% przedsiębiorstw negatywnie zaskoczyło rynek, 21% pozytywnie, zaś pozostałe opublikowały dane zgodne z prognozami. Forward dividend yield dla indeksu MSCI Brazil wynosi 4,3%, forward P/E 11,1x, zaś oczekiwane ROE to 9,3%.

Meksyk

W okresie styczeń - maj produkcja przemysłowa sukcesywnie rosła w ujęciu miesięcznym i dopiero w czerwcu zanotowała 0,2-procentowy m/m spadek. W rezultacie w I kwartale urosła o 2,5% r/r, zaś w II kw. o 3,6% w ujęciu rocznym. I choć w III i IV kwartale dynamika powinna być mniejsza niż w drugim, to jednak dobre lipcowe dane dotyczące produkcji samochodów w Meksyku, meksykańskiego eksportu oraz produkcji przemysłowej w Stanach Zjednoczonych dają nadzieję na dalsze, umiarkowane wzrosty.

Po trudnych ostatnich sześciu kwartałach, lepsze dane płyną także z sektora budownictwa. Produkcja budowlana wzrosła o 2,2% r/r w czerwcu (1,2% m/m) i był to pierwszy pozytywny odczyt od ostatnich 18 miesięcy. I choć głównym czynnikiem wzrostu dla Meksyku jest popyt zewnętrzny, głównie ze Stanów Zjednoczonych, bank centralny Meksyku zauważa także pozytywne sygnały płynące z rynku wewnętrznego, który rozwija się dzięki coraz wyższej konsumpcji oraz inwestycjom.

Pomimo poprawiających się danych w II kwartale, bank centralny obniżył swoją prognozę wzrostu PKB Meksyku w 2014 r. z 2,3 - 3,3% do 2 - 2,8%, głównie za sprawą wolniejszego wzrostu w I kwartale. Zapowiedzią ostatniej  rewizji w dół prognozy wzrostu PKB, była czerwcowa obniżka stóp procentowych o pół punktu procentowego do rekordowo niskiego pułapu 3%. Z uwagi na utrzymującą się negatywną lukę produkcyjną (różnica pomiędzy produkcją rzeczywistą a potencjalną), która będzie występować przez najbliższe 12-18 miesięcy, brak w gospodarce presji inflacyjnej prawdopodobnie skłoni władze monetarne do utrzymania stóp procentowych na obecnym poziomie aż do końca 2015 r. Jednocześnie brak silnej presji ze strony popytowej oraz niskie prawdopodobieństwo dużego wzrostu cen paliw pozwalają sądzić, że inflacja wyniesie 4% w 2014 r. i 3% w 2015 r. W wyniku utrzymywania niskich stóp procentowych i taniego pieniądza zyskiwać powinna konsumpcja, inwestycje oraz giełda. W II kwartale MSCI Mexico zyskał 6,4%, zaś w okresie lipiec-sierpień +5,7%, będąc tym samym poniżej indeksu MSCI BRIC, ale blisko dynamiki szerokiego indeksu MSCI Core Emerging Markets.

Jakub Banaszewski
Analityk w Departamencie InwestycjiInteresują Cię bieżące informacje o rynkach wschodzących?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami ekspertów na temat gospodarki i rynków kapitałowych krajów rozwijających się, w szczególności Turcji, Brazylii, Rosji, Indii, Chin.

Komentarze rynków wschodzących