Ameryka Łacińska: marginalne ożywienie

Indeks MSCI Latin America spadł o 0,9% (w USD) w lipcu, tracąc tym samym zarówno do parkietów rynków wschodzących (+0,6%), jak i globalnego rynku akcji (+ 4%). Najbardziej niedźwiedzie nastroje dominowały nagiełdzie chilijskiej (-7,5%) po tym, jak tamtejszy rząd ogłosił negatywne konsekwencje spadku cen i wolumenów produkcji miedzi na  tamtejszy rachunek fiskalny. Siła byków była najbardziej zauważalna na kolumbijskim parkiecie (+5,2%), wspartym przez aprecjację peso o 1,4%.

Mieszane dane płynące z gospodarki Kolumbii to głównie podwyższona inflacja, niższa produkcja przemysłowa, ale również wyższa sprzedaż detaliczna. Warto zaznaczyć, że w lipcu agencja Moody’s podniosła rating tego kraju do Baa3. W tym samym okresie giełda w Brazylii straciła 1% po tym jak deprecjacja reala o 2,2% była silniejsza niż dodatni wynik rynku akcji w walucie lokalnej. Niższe od oczekiwań dane dotyczące wzrostu gospodarczego i protesty uliczne również były czynnikiem hamującym wzrosty na tamtejszym parkiecie. Giełda w Meksyku była pod kreską 0,7% pomimo dobrego tempa wdrażania reform. Peso było najsilniej rosnącą walutą regionu (+1,8%).

W sierpniu indeks MSCI Latin America spadł o 3,3% (w USD) i stracił do globalnych rynków wschodzących (-1,1%). Spośród kluczowych rynków regionu, Meksyk był pod największą presją niedźwiedzi (-6,6%), podczas gdy Brazylia (-2,4%) oraz Chile (-1,8%) zachowywały się nieco lepiej, choć również i one były pod kreską. W podziale sektorowym najgorzej zachowywały się telekomunikacja (-6,9%), produkcja dóbr konsumpcyjnych (-5,6%) oraz dystrybucji mediów (-5,5%). Najwięcej zyskały zaś sektory produkcji materiałów (+2,5%), informatyki (+0,5%) a stosunkowo niewiele stracił sektor energetyczny (-2,5%). Giełdy Ameryki Łacińskiej traciły podobnie jak pozostałe rynki wschodzące z uwagi na ucieczkę kapitału do bezpiecznych przystani rynków rozwiniętych wywołaną ryzykiem amerykańskiej interwencji w Syrii i rosnących rentowności na rynku obligacji. Całość pogłębiły gorsze od oczekiwań dane płynące z gospodarki oraz obniżenie przez Bank Centralny Brazylii benchmarkowej stopy procentowej o 50 punktów bazowych. Zagregowana deprecjacja walut regionu Ameryki Łacińskiej w stosunku do dolara amerykańskiego wyniosła -3,5% i miała negatywny wpływ na stopy zwrotu dla zagranicznych inwestorów z tamtejszego rynku akcji. Chcąc przeciwdziałać nadmiernemu osłabieniu się reala w Brazylii, do końca roku zostanie przeprowadzona interwencja walutowa na sumę 60 mld USD.

We wrześniu indeks MSCI Latin America wzrósł o 8,2%, odrabiając straty z poprzednich miesięcy. W efekcie w całym III kwartale 2013 r. był na plusie 3,4%.

Odczyty PMI dla brazylijskiego przemysłu, które miały miejsce w III kwartale 2013 r. wskazują na ożywienie w tamtejszej gospodarce. Produkcja przemysłowa zaczęła mieć dodatnią dynamikę po raz pierwszy od trzech miesięcy, a spadek nowych zamówień i eksportu znacznie wyhamował i jest bliski zero. W efekcie, PMI wzrosło z 48,5 w lipcu do 49,4 w  sierpniu i 49,9 we wrześniu, zbliżając się do przełomowej wartości 50, oddzielającej nastroje optymistyczne od pesymistycznych.

W Meksyku panują nieco lepsze nastroje gospodarcze niż w Brazylii. Przemysłowe PMI wzrosło z 49,7 w lipcu do 50,8 w sierpniu, a następnie spadło do 50 we wrześniu. Wciąż jednak nie spadło poniżej 50, co oznaczałoby pogorszenie nastrojów w gospodarce. Produkcja przemysłowa utrzymuje się na stabilnym poziomie, podczas gdy nowe zamówienia w gospodarce nieznacznie rosną. Rośnie zatrudnienie, choć jego dynamika jest bliska zero.

Jakub Banaszewski
Analityk w Departamencie Inwestycji Investors TFI

Interesują Cię bieżące informacje o rynkach wschodzących?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami ekspertów na temat gospodarki i rynków kapitałowych krajów rozwijających się, w szczególności Turcji, Brazylii, Rosji, Indii, Chin.

Komentarze rynków wschodzących