Ameryka Łacińska: wyraźne ożywienie gospodarcze

Region Ameryki Łacińskiej powinien w 2013 roku odnotować większą dynamikę wzrostu gospodarczego względem ubiegłego roku. Motorem wzrostu będzie zarówno wzrost konsumpcji w wyniku rosnącej klasy średniej jak i inwestycje, szczególnie te infrastrukturalne. Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje 3,6-procentowy wzrost PKB w 2013 r.

To prognozy znacznie lepsze niż dla krajów rozwiniętych, gdzie PKB będzie rosło przeciętnie w tempie 1,4 % w 2013 roku. Ponadto, kraje Ameryki Łacińskiej rozwijają się znacznie szybciej niż te z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, w przypadku których należy spodziewać się 2,4-procentowego wzrostu PKB w 2013 r.

Brazylia: Wzrost gospodarczy 3,5% w 2013 r.

Wzrost PKB powinien wynieść 3,5 %, co świadczy o nabieraniu tempa przez gospodarkę Brazylii. W I kw. 2013 r. zaobserwować można było silny wzrost konsumpcji, najwyższy od II kw. 2011 r. Inwestycje zanotowały 0,48-procentowy wzrost po czterech z rzędu kwartałach cechujących się ujemną dynamiką. Po stronie podażowej również widać symptomy ożywienia, o czym świadczy kolejny kwartał wzrostu produkcji przemysłowej. W podziale sektorowym najwięcej do tego wzrostu przyczyniły się produkcja samochodów i maszyn oraz przemysł wydobywczy ropy i gazu. Pozytywne sygnały napływają także w sferze handlu zagranicznego, gdzie eksport oraz import wzrosły w ostatnich 3 miesiącach 2012 r. odpowiednio 4,5 oraz 8,1 % w ujęciu kwartalnym.

Głównym czynnikiem mogącym spowolnić wzrost gospodarczy Brazylii jest presja inflacyjna. Ryzyko podwyżki stóp procentowych w 2013 r., które są teraz na historycznie niskim poziomie 7,25 % może spowolnić dynamikę PKB. Biorąc jednak pod uwagę perspektywę wartych wiele miliardów dolarów inwestycji infrastrukturalnych, organizację mundialu w 2014 r. oraz opóźniony wpływ na gospodarkę dużych obniżek stóp procentowych w minionych kilkunastu miesiącach, należy spodziewać się sprzyjającego otoczenia dla chcących zarabiać na tamtejszym rynku kapitałowym.

Meksyk: Wzrost gospodarczy 3,5% w 2013 r.

Podobnie jak w przypadku Brazylii, wzrost gospodarczy w 2013 r. wyniesie 3,5 % i będzie zbliżony do średniej w regionie Ameryki Łacińskiej. W pierwszym kwartale 2013 r. można było zaobserwować wzrost eksportu samochodów, powstawanie nowych miejsc pracy oraz wzrost dochodów rozporządzalnych. Biorąc pod uwagę niskie koszty pracy, bliskość ogromnego rynku zbytu jakim są Stany Zjednoczone (80% eksportu jest przeznaczone do Ameryki Północnej) oraz ożywienie gospodarcze jakie tam obserwujemy, należy spodziewać się napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Meksyku oraz wzrostu produkcji przemysłowej w nadchodzących miesiącach.

Pozytywnie na gospodarkę powinno również wpłynąć wdrożenie w życie reform przez nowego prezydenta Enrique Pena Nieto. Dotyczyć one będą zwiększenia inwestycji prywatnych w sektorze energetycznym, reformy fiskalnej oraz zwiększenia zabezpieczenia socjalnego obywateli. Głównym czynnikiem ryzyka dla wzrostu gospodarczego, jaki można zaobserwować w 2013 r. jest widmo cięć fiskalnych w Stanach Zjednoczonych, tzw. fiscal cliff, które może negatywnie przełożyć się na popyt w największej gospodarce świata. Obecnie jednak presja ze strony globalnego otoczenia gospodarczego oddala perspektywę cięć w amerykańskim budżecie. Prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego mówią o 2-procentowym w 2013 r. oraz 3-procentowym w 2014 r. wzroście gospodarczym w Stanach Zjednoczonych, znacznie powyżej średniej dla gospodarek rozwiniętych, a to dobra wiadomość dla Meksyku.

Jakub Banaszewski
Analityk w Departamencie Inwestycji

Interesują Cię bieżące informacje o rynkach wschodzących?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami ekspertów na temat gospodarki i rynków kapitałowych krajów rozwijających się, w szczególności Turcji, Brazylii, Rosji, Indii, Chin.

Komentarze rynków wschodzących