Bardziej jastrzębi komunikat Fed nie przestraszył rynków

W minionym tygodniu sytuację na rynkach finansowych kształtowały przede wszystkim oczekiwania na zapowiedzi Fed, co do kształtu dalszej polityki pieniężnej po zakończeniu programu skupu aktywów, który zgodnie z oczekiwaniami na ubiegłotygodniowym posiedzeniu FOMC został obniżony o kolejne 10 mld USD do 15 mld USD miesięcznie (całkowite wygaszenie programu QE powinno nastąpić w październiku). Choć w komunikacie po posiedzeniu FOMC utrzymano sformułowanie, że stopy procentowe pozostaną na niezmienionym poziomie jeszcze przez dłuższy czas po zakończeniu wspomnianego programu QE, to jednak przedstawione oczekiwania poszczególnych członków FOMC, co do tempa oczekiwanych podwyżek stóp procentowych w USA były wyższe od ostatnio publikowanych. Mediana ocen przedstawicieli FOMC wskazywała, że stopa Fed Funds na koniec 2015 r. może wynieść 1,25%, a na koniec 2016 r – 2,75% (wobec 0,25% obecnie). Wobec powyższego rynek zinterpretował ten sygnał, jako umiarkowanie jastrzębi co miało swoje odzwierciedlenie w umocnieniu dolara oraz wzroście rentowności amerykańskich obligacji.

Wspomniana szybsza ścieżka oczekiwanych podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych nie przeszkodziła jednak indeksowi S&P500 na osiągnięcie nowych historycznych szczytów. W ostatnim tygodniu wzrósł on o 1,27% wracając powyżej poziomu 2000 pkt, osiągając we czwartek najwyższy w historii poziom 2011 pkt. Dobry wynik osiągnął także niemiecki DAX, który zamknął się o 1,53% wyżej i był wspierany przez słaby popyt banków strefy euro na wsparcie ECB w ramach utworzonego niedawno programu TLTRO, co przyczyniło się do wzmocnienia oczekiwań na większą skalę kolejnego programu skupu aktywów przez EBC. W podobną stronę zmierzał krajowy WIG20, który wzrósł o 1,69%. Lepiej od lokalnych blue chipów w minionym tygodniu radziły sobie mniejsze i średnie spółki, co miało swoje odzwierciedlenie we wzroście mWIG40 o 3,91% oraz sWIG80 o 1,80%. Należy przy tym podkreślić, że krajowy rynek radził sobie bardzo dobrze na tle pozostałych rynków wschodzących, które po komunikacie Fed znalazły się pod większą presją potencjalnego odpływu kapitału na rynki bazowe. W rezultacie indeks dedykowany emerging markets MSCI EM zakończył tydzień o 0,72% niżej (szeroki globalny indeks akcji MSCI wzrósł o 0,63%). Spadki obserwowano m.in. na giełdzie w Stambule, gdzie XU100 spadł o 1,16% oraz na Węgrzech, gdzie indeks BUX obniżył się o 1,49%.

Ostatni tydzień obfitował także w wiele istotnych opublikowanych danych makro, w tym m.in. danych o inflacji w Polsce, które zgodnie z oczekiwaniami wyniosła -0,3% r/r, wobec – 0,2% r/r w lipcu oraz dane o produkcji przemysłowej, która nieoczekiwanie spadła w sierpniu o 1,9% przy oczekiwaniach na poziomie +0,2% i 2,3-procentowym wzroście w lipcu. Największy wpływ na tak słabe dane dotyczące produkcji przemysłowej miał istotny spadek produkcji samochodów. Słabsze niż w poprzednim miesiącu była także dynamika wzrostu zatrudnienia przy jednocześnie nieznacznie niższym od oczekiwań wzroście wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. Ten zestaw danych istotnie zwiększył prawdopodobieństwo obniżek stóp procentowych na najbliższym październikowym posiedzeniu RPP. Ponadto z opublikowanych w czwartek minutes z wrześniowego posiedzenia RPP wynika, że już na ostatnim posiedzeniu pojawił się wniosek o obniżkę stóp procentowych o 50 pkt bazowych. W rezultacie po ubiegłotygodniowych wzrostach rentowności obligacji skarbowych, obligacje z 2-letnim terminem do wykupu w minionym tygodniu obniżyły się ponownie do historycznie niskiego poziomu poniżej 2%. Czynnik ten sprzyjał także obniżeniu rentowności na długim końcu krzywej dochodowości. W rezultacie rentowność obligacji 10-letnich, która w ostatnim czasie cechuje się szczególnie wysoką korelacją z rentownością papierów niemieckich, podobnie jak one obniżyła się, wracając w okolice 3% (niemieckie 10-letnie Bundy zakończyły tydzień spadkiem rentowności do 1,02%).

Ważne dane makro były publikowane także na rynkach bazowych. Podobnie jak w Polsce wypadały one przeważnie poniżej oczekiwań rynkowych, w tym m.in. niemiecki indeks nastrojów ZEW oraz dane o produkcji przemysłowej w USA. Pozytywnie na nastroje na rynkach finansowych wpłynął natomiast wynik referendum w Szkocji, która odpowiedziała się za pozostaniem w Zjednoczonym Królestwie.

Mikołaj Stępniewski
Zarządzający Funduszami/Analityk w Departamencie InwestycjiInteresują Cię bieżące informacje o rynku akcji?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku akcji.

Komentarze rynku akcji