Brazylia - słaba sytuacja gospodarki paradoksalnie powodem do zakupów akcji

Siódma gospodarka świata ociera się o recesję – w I kwartale 2015 roku PKB spadł o 0,2% w ujęciu kwartalnym, a w ujęciu rocznym spadł o 1,6%. Prognozy zmiany PKB na obecny rok zostały obniżone o pół punktu procentowego - w całym 2015 roku spadek ma wynieść 1,4% i byłby to najgorszy wynik od ćwierćwiecza. Odczyty koniunktury publikowane przez Markit także kreślą niezbyt pozytywny obraz – wskaźnik koniunktury sektora wytwórczego wyniósł w czerwcu 46,5 punktu, a sektora usług – zaledwie 41,0, co było poziomem zbliżonym do tych notowanych w recesji na początku 2009 roku.

Brazylia cierpi na spadkach surowców eksportowanych z tego kraju. W ciągu ostatnich 12 miesięcy cena soi spadła o 14%, cukru rafinowanego o 30%, rudy żelaza o ok. 45%, a baryłki ropy aż o 51%. Ponadto, jednym z ważniejszych powodów obniżonej aktywności gospodarczej są działania rządu zmierzające do zrównoważenia budżetu. Pod koniec maja ogłoszono kolejne cięcia wydatków, m.in. zasiłków dla emerytowanych pracowników sektora publicznego oraz dla bezrobotnych. Zmniejszono subsydiowanie energii elektrycznej i podniesiono niektóre podatki, w tym bankowy. Są to konieczne decyzje – deficyt budżetowy wyniósł na koniec marca aż 6,9% PKB, a inflacja wzrosła do najwyższego od 12 lat poziomu 8,9%. Dalsze działania oszczędnościowe zostały w lipcu oprotestowane przez część członków rządzącej centrolewicowej partii. Minister finansów ma silne wsparcie prezydent Rousseff. Niestety, ona sama zmaga się z najniższym w historii poparciem opinii publicznej, a także z oskarżeniami o naruszanie prawa. Gdyby sąd odpowiedzialny za audyt finansów publicznych uznał jej winę, umożliwiłoby to Kongresowi Narodowemu otwarcie procedury impeachmentu. Analitycy Nomury szacują szanse na taki rozwój wydarzeń na 25-30%.

Kiepska bieżąca sytuacja gospodarki brazylijskiej może paradoksalnie być powodem do zakupów akcji – nierzadko środek recesji to dobry moment do inwestowania. W ciągu ostatniego roku indeks giełdy brazylijskiej Bovespa spadł o 6% w lokalnej walucie, jednakże ze względu na znaczne osłabienie się reala spadek w dolarach amerykańskich wyniósł aż 34%. Wyceny uwzględniające cykliczność koniunkturalną zysków stawiają obecnie Brazylię jako jeden z pięciu najtańszych rynków na świecie – spośród ponad 40 rynków rozwiniętych i wschodzących.

Podsumowując, bieżąca sytuacja gospodarcza i polityczna Brazylii jest najmniej zachęcająca do lokowania kapitału od wielu lat. Z uwagi na względną niską wycenę brazylijskich akcji, w przypadku pozytywnego rozwoju wydarzeń inwestorzy, którzy teraz zdecydują się na podjęcie ryzyka mogą liczyć na zwrot z inwestycji powyżej przeciętnej dla rynków wschodzących.

Maciej Kołodziejczyk, Zarządzający Funduszami

Interesują Cię bieżące informacje o rynkach wschodzących?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami ekspertów na temat gospodarki i rynków kapitałowych krajów rozwijających się, w szczególności Turcji, Brazylii, Rosji, Indii, Chin.

Komentarze rynków wschodzących

Kup fundusze inwestujące na rynku brazylijskim. Teraz 0% opłat!

Investor BRIC

Kup fundusz

Investor Ameryka Łacińska

Kup fundusz

Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących

Kup fundusz