Budżet Stanów Zjednoczonych w centrum uwagi

W minionym tygodniu w centrum uwagi pozostawały kwestie budżetu w Stanach Zjednoczonych. Brak kompromisu i przeciągające się negocjacje między Demokratami a Republikanami spowodowały zawieszenie działalności instytucji publicznych. Nieuchwalenie ustawy budżetowej będzie mieć negatywne skutki dla gospodarki, bezpośrednio dla rynków finansowych większym zagrożeniem jest brak porozumienia w sprawie podniesienia limitu zadłużenia, które będzie konieczne 17 października.

Konsekwencją braku porozumienia w tej sprawie będzie konieczność natychmiastowego zrównoważenia budżetu państwa, co przełoży się negatywnie na wzrost gospodarczy oraz wzrost obaw rynków finansowych dotyczący obsługi niedługo zapadających obligacji oraz bonów skarbowych. Polityczna niepewność w USA spowodowała osłabienie się USD. EUR-USD osiągnął w drugiej połowie tygodnia najwyższy poziom od 8 miesięcy 1.365. Wsparciem dla EUR były nie tylko lepsze dane  makroekonomiczne, ale również pozytywne rozwiązanie napięć politycznych we Włoszech. Zawirowania wokół budżetu w USA sprzyjały notowaniom złotego. W skali tygodnia złotówka zyskała 0.6% względem EUR i 0.4% wobec USD.

Istotnymi wydarzeniami na krajowym rynku długu była decyzja Rady Polityki Pieniężnej oraz aukcja 5-letnich obligacji. Zgodnie z oczekiwaniami RPP pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie i podtrzymała oczekiwania rynku na pozostawienie stóp na niezmienionym poziomie od końca 2013. Jednocześnie prezes M. Belka stwierdził, że perspektywy dla polityki pieniężnej w 2014 nie były dyskutowane, co oznacza, że Rada czekać będzie na kolejną projekcję makroekonomiczną zanim rozpocznie dyskusje na temat momentu zacieśniania polityki pieniężnej. Drugie istotne wydarzenie na krajowym rynku to aukcja 5-letnich obligacji. Ministerstwo uplasowało 3 mld PLN przy popycie sięgającym 4.2 mld PLN. Rynek był rozczarowany wynikiem aukcji, jednak negatywny wpływ utrzymał się krótko. W skali tygodnia rentowności spadły na krótkim końcu a na długim pozostawały stabilne.

Marzena Górska
Zarządzająca Funduszami

Interesują Cię bieżące informacje o rynku obligacji?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku papierów dłużnych.

Komentarze rynku obligacji