Cele inwestycyjne 2019 rok

Jarosław Niedzielewski, Dyrektor Departamentu Inwestycji
Jarosław Niedzielewski, Dyrektor Departamentu Inwestycji

  • USA: Zachowanie w ostatnich tygodniach 2018 roku zarówno indeksów akcji na Wall Street, jak i rynku obligacji zmusza do rozważenia scenariusza bessy w USA. Póki co jednak, poza sygnałami ostrzegawczymi z rynków akcji i obligacji, trudno jest dostrzec jakieś wyraźne symptomy nadchodzącej ekonomicznej katastrofy. W tej sytuacji bardziej prawdopodobny wydaje się inny scenariusz. Rynek po raz trzeci w ciągu tej dekady może przeprowadzać „twardy reset” systemu, zarówno pod względem wycen, jak i nastrojów oraz oczekiwań. Jego realizacja oznaczałaby, że przy jedynie lekkim spowolnieniu wzrostu PKB, dołka trwającej od października przeceny należałoby, oczekiwać jeszcze w pierwszym kwartale tego roku. Potencjalny zasięg takiej korekty można wyznaczyć na poziomie 2200 punktów dla indeksu S&P500 (czyli spadek o 25% od szczytu).
  • Rynki wschodzące: W 2019 wiele z czynników obniżających atrakcyjność rynków wschodzących w ubiegłym roku nie będzie już obecnych w takim natężeniu jak wcześniej. Zakładając scenariusz „twardego resetu”, rok 2019 powinien być dla rynków wschodzących łaskawszy, niż miniony. Istnienie szansa na wygenerowanie dodatnich, choć zapewne niewielkich stóp zwrotu. Nie powinny też one odbiegać (w dół) od dokonań indeksów z Wall Street. Natomiast w przypadku recesji i bessy w USA, nie należy oczekiwać pokazu siły na rynkach wschodzących, jak w końcówce ubiegłego roku, a straty na indeksach mają prawo być wyższe, niż w 2018 roku.
  • Europa: Europejskie indeksy akcji w ostatnich latach, zarówno w okresach lepszej, jak i gorszej koniunktury gospodarczej, przegrywały zarówno z wskaźnikami giełd amerykańskich, jak i z indeksami rynków wschodzących. Trudno oczekiwać, że sytuacja ta zmieni się i w 2019 roku europejskie parkiety zdeklasują rywali. W przypadku spełnienia się scenariusza „twardego resetu” na Wall Street, ewentualne dalsze spadki w przypadku indeksu DAX powinny zakończyć się w pierwszym kwartale na poziomie silnych poziomów wsparcia budowanych w latach 2014-2015, czyli 9,5-10 tys. punktów (oznacza to ok. 5-10% potencjału spadkowego).
  • Polska: W scenariuszu „twardego resetu” polska giełda powinna zakończyć rok 2019 lepszymi rezultatami, niż w ubiegłym roku i to w przypadku wszystkich indeksów. Trzeba się jednak przygotować na dużą zmienność i możliwość pogłębienia ubiegłorocznych dołków w pierwszych miesiącach roku. Odrabianie strat w drugiej połowie roku pozwoli zbliżyć się indeksom do poziomów z końca 2018 roku lub nawet nieznacznie je przekroczyć.

Interesują Cię analizy i prognozy rynku kapitałowego?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami rynkowymi Dyrektora Departamentu Inwestycji w Investors TFI w formie comiesięcznych przekrojowych raportów oraz bieżących komentarzy. Publikacje Dyrektora Departamentu Inwestycji ukazują się także regularnie w mediach ekonomicznych, m.in. w Gazecie Giełdy Parkiet.

Komentarze Dyrektora Departamentu Inwestycji