Chiny: nadzieja globalnej gospodarki w dobie spowolnienia

Chiny to bez wątpienia wciąż jedno z bardziej atrakcyjnych inwestycyjnie miejsc na świecie. Pomimo transformacji demograficznej i wchodzącego w fazę starzenia się społeczeństwa, olbrzymi odsetek ludności w wieku produkcyjnym oraz napływ taniej siły roboczej ze wsi do miast wciąż sprawiają, że istnieje duży potencjał w tamtejszym rynku pracy. Relatywnie niskie nasycenie infrastrukturą sprawia, że Chiny chcąc nadrobić dystans dzielący je od krajów rozwiniętych, muszą ciągle inwestować, a inwestycje to siła napędowa wzrostu gospodarczego.

W Chinach, podobnie jak w innych krajach rozwijających się zaczyna tworzyć się klasa średnia w społeczeństwie. Efektem tego będzie coraz większy udział popytu wewnętrznego we wzroście gospodarczym, co w długim okresie powinno zmniejszyć uzależnienie Państwa Środka od sytuacji na rynkach zagranicznych.

Od przełomu XX i XXI w. chiński rynek kapitałowy wszedł w fazę długoterminowego wzrostu. Biorąc pod uwagę relatywnie tanie spółki z tamtejszego rynku kapitałowego i wciąż dobre perspektywy stojące przed tą gospodarką, należy spodziewać się w długim terminie dodatnich stóp zwrotu. Korzystnie na notowania spółek powinna przełożyć się spodziewana zmiana władzy wewnątrz Komunistycznej Partii Chin i zapowiadane ożywienie gospodarcze w 2013 r. Wielu specjalistów oczekuje, że Chiny będą lokomotywą globalnego wzrostu gospodarczego nie tylko w najbliższych miesiącach, ale i latach.

Jakub Banaszewski
Analityk w Departamencie Inwestycji

Interesują Cię bieżące informacje o rynkach wschodzących?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami ekspertów na temat gospodarki i rynków kapitałowych krajów rozwijających się, w szczególności Turcji, Brazylii, Rosji, Indii, Chin.

Komentarze rynków wschodzących