Chiny: perspektywy rynku kapitałowego w 2013 r.

Analiza gospodarki i rynku kapitałowego w Chinach pozwala optymistycznie patrzeć na cały 2013 r. Można spodziewać się ponad 20-procentowej stopy zwrotu dla inwestujących w Państwie Środka. Chińska giełda, obok rosyjskiej powinna być najwięcej zyskującym parkietem spośród rynków wschodzących.

Wzrost gospodarczy w Państwie Środka nabierze tempa i wyniesie 8,2% w 2013 r., względem 7,8% w 2012 r. Wyższa dynamika PKB będzie szczególnie zauważalna w drugiej połowie roku. Motorem wzrostu w nadchodzących miesiącach będzie przyrost inwestycji oraz eksport. Zyski w sektorze przedsiębiorstw powinny wzrosnąć w tym okresie o 20%, podczas gdy przez pierwszych 10 miesięcy 2012 r. ich dynamika była bliska zera. Istotne wydają się być również prognozy na 2014 r., mówiące o ponad 8,5-procentowym wzroście PKB. Biorąc pod uwagę, że giełda wyprzedza gospodarkę realną o kilka miesięcy, inwestorzy powinni dyskontować te optymistyczne wiadomości w wycenach akcji już w 2013 r.

W ubiegłym roku miało miejsce przekazanie władzy na szczycie Komunistycznej Partii Chin. Komunikaty nowego gabinetu o walce z korupcją i pogłębianiu reform wolnorynkowych sprzyjają poczuciu stabilności wśród inwestorów.

Czynniki zewnętrzne, takie jak amerykańskie porozumienie w sprawie klifu fiskalnego, wyższa dynamika PKB w strefie euro w drugiej połowie roku, sprzyjają zwiększaniu ekspozycji inwestorów na rynki wschodzące, jednocześnie hamując odpływ kapitału do tzw. „bezpiecznych przystani”.

Dane giełdowe również dają powody do optymistycznych prognoz. Wspólnym mianownikiem dla spółek z wielu sektorów jest historycznie niski wskaźnik cena/zysk oraz silny wzrost zysków, co powinno skutkować podniesieniem ich wartości. Obecnie wskaźnik P/E dla indeksu MSCI China znajduje się w okolicach 11 i jest poniżej swojej długookresowej średniej wynoszącej 12,6.

Głównymi czynnikami napędzającymi chińską gospodarkę będzie wzrost inwestycji oraz eksportu. Należy spodziewać się bardzo dobrych wyników spółek z branży budowlanej, maszynowej, energetycznej, produkujących cement oraz zajmujących się żeglugą towarów. Powinny też zyskiwać usługi, przede wszystkim w sektorze ochrony zdrowia i ubezpieczeń ze względu na zwiększone wydatki socjalne, reformę VAT oraz przyspieszenie w urbanizacji.

Jakub Banaszewski
Analityk w Departamencie Inwestycji

Interesują Cię bieżące informacje o rynkach wschodzących?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami ekspertów na temat gospodarki i rynków kapitałowych krajów rozwijających się, w szczególności Turcji, Brazylii, Rosji, Indii, Chin.

Komentarze rynków wschodzących