Coraz więcej oznak spowolnienia w polskiej gospodarce

Mikołaj Stępniewski, Zarządzający Funduszami
Mikołaj Stępniewski, Zarządzający Funduszami

Po słabszych od oczekiwań danych o dynamice wzrostu PKB w Polsce w drugim kwartale br. (według wstępnych danych GUS PKB w I kwartale wzrósł zaledwie o 3,1% wobec oczekiwanych 3,3%) poznaliśmy w minionym tygodniu szereg kolejnych danych wskazujących na pogorszenie krajowej koniunktury.

Sprzedaż detaliczna spadła z 4,6% r/r do 2,0% r/r (konsensus 3,4% r/r). Dane przedstawiają znaczący spadek sprzedaży aut (z 13,6% r/r do 0,2% r/r), który może mieć charakter jednorazowy. Produkcja przemysłowa spadła z 6%r/r do -3,4%r/r (konsensus 0,9%r/r). Zaskoczenie spowodowane było głównie słabszą formą sektorów górniczego i energetycznego. Mankamentem pozostaje głęboki spadek produkcji budowlanej (z -13 %r/r do -18,8% r/r), spowodowany brakiem inwestycji infrastrukturalnych finansowanych środkami z UE. Wszystkie te dany nasiliły oczekiwania na obniżki stóp procentowych przez NBP oraz tym samym były wsparciem dla krajowych obligacji skarbowych. Obecnie rynek wycenia niemal w całości blisko 25-punktową obniżkę stopy referencyjnej w perspektywie najbliższego roku.

Marazm obserwowano także na krajowej giełdzie, szczególnie w segmencie największych spółek, indeks WIG20 zanotował spadek o 3,1%. Kontynuowana była przecena spółek z sektora energetycznego (Energa -9,82%, PGE -6,67%, Enea -6,42%). Największy spadek w indeksie odnotowały akcje Eurocash (-13,06%). Mniejsze spadki miały miejsce w segmencie średnich i małych spółek (mWIG40 był niżej o 1,01% a sWIG80 -0,1%), w rezultacie czego szeroki indeks WIG kończył tydzień ze stratą 2,25%.

Więcej optymizmu panowało na zagranicznych rynkach akcji. Relatywnie dobrze radziły sobie rynki wschodzące wspierane silnym wzrostem cen ropy. Niemniej jednak pozwoliło to indeksowi MSCI EM, dedykowanemu akcjom notowanym na rynkach państw rozwijających się, zyskać jedynie 0,1%. Pod niewielką kreską był indeks dla rynków rozwiniętych (MSCI World -0,2%).

Amerykański S&P500 kończył miniony poziom na niemal niezmienionym poziomie (+0,06%), podobnie jak technologiczny NASDAQ, który zyskał 0,16%. Odreagowanie ostatnich silnych wzrostów obserwowano na rynkach akcji w strefie euro, czemu sprzyjało także m.in. umocnienie się EUR w stosunku do USD o łagodnym wydźwięku komunikatu z ostatniego posiedzenia Fed. W rezultacie STOXX Europe 600 spadł o 1,68%, podczas gdy niemiecki DAX kończył tydzień z 1,58-procentową stratą.

Istotnym wydarzeniem była publikacja minutes z ostatniego posiedzenia Fed, które mogło rzucić nieco więcej światła na trajektorię kształtowania się przyszłych stóp procentowych w USA. Zdaniem Komitetu aktywność gospodarcza oraz kondycja rynku pracy pozostają dobre, co dla części członków jest argumentem dla podwyższenia stóp procentowych w najbliższych miesiącach (np. podczas wrześniowego posiedzenia). Pomimo tego ich pełny wydźwięk miał stosunkowo łagodny charakter, co miało swoje odzwierciedlenie w osłabieniu się USD w stosunku do EUR, rynek obecnie dyskontuje około 50-procentowe prawdopodobieństwo podwyżek w tym roku.

Mikołaj Stępniewski
Zarządzający Funduszami

Interesują Cię bieżące informacje o rynku akcji?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku akcji.

Komentarze rynku akcji