Dalsze spadki cen ropy, wzrost awersji do ryzyka

W ubiegłym tygodniu do najważniejszych czynników wpływających na wyceny akcji i obligacji należały ceny ropy. Silne spadki cen tego surowca (spadek o ponad 10% w samym minionym tygodniu) przyczyniły się do wzrostu zmienności odzwierciedlonego m.in. w silnym wzroście indeksu VIX oraz globalnej awersji do ryzyka. W rezultacie na rynkach finansowych obserwowano odwrót od rynku akcji oraz napływ środków do najbezpieczniejszych aktywów – amerykańskich czy niemieckich obligacji skarbowych. Tendencji tej na rynku skarbowych papierów dłużnych sprzyjał także silny spadek presji inflacyjnej wywołany przez obniżające się ceny ropy. W konsekwencji rentowności amerykańskich 10-letnich obligacji spadły ponownie do poziomów nieznacznie powyżej 2%, a rentowności analogicznych niemieckich obligacji obniżyły się do historycznie niskiego poziomu – 0,63%.

Wspomniany wzrost awersji do ryzyka przyczynił się do silnych spadków na giełdach. Amerykański indeks S&P zakończył tydzień 3,5-procentowym spadkiem i zamknął się w piątek jedynie nieznacznie powyżej psychologicznej bariery 2000 pkt. Notowania w dół ciągnęły m.in. spółki z branży surowcowej oraz wydobywczej. Porównywalne spadki obserwowane były na europejskich parkietach, indeks DAX zamknął się 4,9% poniżej zakończenia ostatniej sesji w ubiegłym tygodniu a STOXX EURO 600 o 5,8% niżej.

Na tym tle lepiej wyróżniał się krajowy rynek, gdzie szeroki indeks WIG stracił 2,6%, podczas gdy WIG20 - 3,22%. Lepiej radziły sobie mniejsze spółki - mWIG40  spadł o 1,5%, a sWIG80 obniżył się o 1,31%. Polski rynek okazał się tym samym jednym z najbardziej odpornych. Indeks MSCI dla rynków wschodzących obniżył się bowiem 4,8%, przy czym spadki na tych rynkach były silniejsze niż na rynkach bazowych. Szczególnie silne spadki obserwowano w Brazylii oraz Rosji, szczególnie podatnych na fluktuacje cen ropy. Indeks giełdy w Sao Paulo spadł bowiem o blisko 7,7%. Rosyjski dolarowy indeks RTS stracił ponad 12%, na co silny wpływ miało także dalsze gwałtowne osłabianie się rubla, któremu nie pomogły kolejne interwencje rosyjskiego banku centralnego oraz podwyżki stóp procentowych.

Negatywnie na nastroje inwestorów wpływał także powrót obaw o stabilność polityczną i finansową Grecji. W przypadku braku wyłonienia przez grecki parlament prezydenta w grudniowych wcześniejszych wyborach konieczne będzie po trzech głosowaniach rozwiązanie parlamentu i nowe wybory parlamentarne, w których zgodnie z obecnymi sondażami wygrały eurosceptyczna partia Syriza, która negocjowałaby dalszy program wsparcia finansowego Troiki dla Grecji. Miało to negatywne przełożenia także na rentowności obligacji pozostałych państw peryferyjnych strefy euro. Krajowe obligacje skarbowe zakończyły tydzień na nieznacznie niższych rentownościach.

Mikołaj Stępniewski
Zarządzający Funduszami/Analityk w Departamencie Inwestycji

Interesują Cię bieżące informacje o rynku akcji?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku akcji.

Komentarze rynku akcji