Dalszy napływ informacji o losach OFE

Miniony tydzień upływał na świecie i w Stanach Zjednoczonych pod znakiem dwóch istotnych procesów: początku sezonu wyników oraz dogłębnej analizy wystąpień przedstawicieli FED’u. Uspokajający ton wypowiedzi oraz pozytywne zaskoczenie wynikowe ze strony Morgan Stanley (kurs zwyżkował 5,6%) dały pozytywny impuls dla szerokiego rynku (Standard&Poor’s 500 wzrósł 0,7%) natomiast NASDAQ stracił 0,3% głównie za sprawą Microsoft’u, który podał wyniki gorsze od oczekiwań analityków, w wyniku czego stracił 12%. Europa zachodnia poruszała się zgodnym rytmem: brytyjski FT-SE 100 1,3%, niemiecki DAX 1,4% i francuski CAC 40 1,8%. Najwyraźniej inwestorom spowszedniały kolejne negatywne wieści płynące z krajów ościennych strefy euro (Portugalia, Grecja).

Na rynkach wschodzących panował wakacyjny spokój wspierany przez uspokajające wypowiedzi chińskich wysokich urzędników. Korea i Chiny pozostawały na minimalnym plusie, dodając odpowiednio 0,1% oraz 0,4%.  Rosyjski RTS i turecki BIST National 100 zyskały 2,5% oraz 2,6%. Na tym tle wyraźnie wyróżniała się stopa zwrotu brazylijskiego indeksu Ibovespa z 4,1% zyskiem. Jest to głównie zasługa trwającego drugi tydzień odbicia z poziomu notowanego ostatnio w 2009 roku. Warta uwagi jest stopa zwrotu węgierskiego indeksu BUX (-6,6%) - największe straty zanotował tam Bank OTP, którego kapitalizacja skurczyła się aż o 16,7%. Stało się tak po ogłoszeniu przez rząd kolejnego projektu, który zmusi banki do partycypacji w stratach walutowych, jakie ponieśli ich klienci na hipotecznych kredytach, denominowanych w walucie obcej. Z pewnością nie pomogła kursowi informacja o sprzedaży większości akcji przez prezesa banku oraz kontrolowaną przez niego spółkę.

Polski parkiet zachowywał się raczej spokojnie – WIG zyskał 0,5%. Najsilniejszymi sektorami były banki (WIG banki 2,9%) oraz media (WIG media 2,7%). Po drugiej stronie znajdowały się chemia (-2,6%) oraz budowlanka (WIG budownictwo -1%). Byliśmy także świadkami dwóch drastycznych spadków kursów: Fota -36,9% oraz Agroton -33,5%. Kurs Foty załamał się po złożeniu przez zarząd spółki wniosku o upadłość układową. Agroton stracił po informacji o braku możliwości obsługi długu korporacyjnego. Spółka informuje, że jest to wynikiem zablokowania istotnej kwoty środków na rachunkach w banku cypryjskim – zarząd przedstawił propozycje restrukturyzacji długu, natomiast nie wydaje się, żeby zostały zaakceptowane przez obligatariuszy w obecnej formie, która zakłada min.: wydłużenie czasu zapadalności, obniżenie kuponu oraz zwiększenie limitów zadłużenia. W wyniku tych informacji agencje ratingowe istotnie ścięły oceny kredytowe spółki  (w tym S&P do poziomu D – bankructwo – po czym wycofał się z dalszego publikowania ratingu).

Polskie informacje makro istotne dla rynku, to głównie dalszy napływ informacji o losach OFE. Najwyraźniej rząd gra w dobrego/złego policjanta – pojawiają się naprzemiennie przecieki o łagodniejszej formie zaboru mienia kontrowane zaraz przez ministra finansów groźbą natychmiastowej likwidacji funduszy emerytalnych. Jakby jakiś inwestor miał wątpliwości skąd taki apetyt na pieniądze emerytów, minister finansów śpieszy z odpowiedzią: dziura w budżecie powiększyła się o kolejne 24 mld złotych, z czego rząd planuje pokryć jedynie 8 mld z cięć budżetowych. Dalszego komentarza makro chyba nie trzeba. W najbliższym czasie dalej obserwujemy dwa główne tematy: sezon wyników oraz aferę z OFE.

Maciej Chudzik
Zarządzający Funduszami


Interesują Cię bieżące informacje o rynku akcji?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku akcji.

Komentarze rynku akcji