Dane z amerykańskiego rynku pracy

Największy wpływ na rynek w ubiegłym tygodniu miały dane z amerykańskiego rynku pracy. Liczba miejsc pracy poza rolnictwem wzrosła we wrześniu o 148 tys. wobec oczekiwań na poziomie 180 tys. Stopa bezrobocia spadła do 7.2% ale liczba bezrobotnych zmniejszyła się nieznacznie o 61 tys. Słabsze dane z amerykańskiej gospodarki podtrzymały oczekiwania rynkowe na odsunięcie w czasie momentu zacieśniania polityki monetarnej, poprzez ograniczenie programu skupu aktywów. Obecnie rynek oczekuje, że nastąpi to na przełomie I i II kwartału przyszłego roku. Po publikacji danych dolar osłabił się w stosunku do EURO, tutaj kurs EUR/USD jest na najwyższym poziomie od listopada 2011. Waluty naszego regionu umocniły się również względem USD, złotówka jest obecnie na najniższym poziomie od ponad 2 lat.

Na globalnych rynkach obligacji, w związku ze słabymi danymi z rynku pracy, obserwowaliśmy dalszy spadek rentowności zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na niemieckiej krzywej dochodowości. Rentowności 10- letnich amerykańskich obligacji wyniosły pod koniec tygodnia 2.5% a niemieckich 1.75%, i wydaje się, że trend spadkowy będzie utrzymywał się, co najmniej do końca bieżącego roku.

Polskie papiery skarbowe zyskiwały na fali globalnych nastojów, ale również za sprawą lokalnych  czynników. Najbardziej zyskiwały obligacje o średnim i długim terminie zapadalności, których rentowności obniżyły się odpowiednio o 5 i 8 pb. Z pewnością w dobry nastrój wprawiła inwestorów udana aukcja obligacji, która była rekordowa pod względem wielkości podaży. Inwestorzy zgłosili popyt na 16,4 mld PLN, ostatecznie ministerstwo sprzedało obligacje o wartości 12 mld PLN. W związku z tym ministerstwo zakończyło już finansowanie tegorocznych potrzeb pożyczkowych. Teraz może się już zająć  prefinansowaniem potrzeb na następnym rok i podaż kształtować elastycznie w zależności od warunków rynkowych. Seria „gołębich” wypowiedzi członków Rady Polityki Pieniężnej, mówiących o pozostawieniu stóp na niezmienionym poziomie do połowy przyszłego roku, wspiera wyceny obligacji na krótkim końcu krzywej.

Marzena Górska
Zarządzająca Funduszami

Interesują Cię bieżące informacje o rynku obligacji?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku papierów dłużnych.

Komentarze rynku obligacji