Decyzja FED wyznaczyła kierunek zmian na rynkach

W minionym tygodniu kierunki zmian na rynkach finansowych zostały wyznaczone przez decyzję FED oraz konferencję prasową szefa FED B. Bernanke. Rynki spodziewały się ograniczenia skali skupu aktywów już w tym roku, ale zostały zaskoczone zapowiedzią zakończenia zakupu aktywów w połowie 2014 roku. Uzasadnieniem dla zakończenia programu QE3 jest realizacja optymistycznego scenariusza FED dla gospodarki USA. 

Reakcja rynków obligacji była bardzo gwałtowna, rentowności obligacji na wszystkich rynkach wzrosły.  Rentowności 10-letnich obligacji amerykańskich wzrosły do najwyższych poziomów od sierpnia 2011 roku i wyniosły pod koniec ubiegłego tygodnia 2.53%. W skali tygodnia wzrost rentowności wyniósł 0.5%.

Na polskim rynku lokalne wydarzenia nie miały większego wpływu na notowania obligacji na krajowym rynku długu. Mimo zapowiedzi Ministerstwa Finansów o prawdopodobnym zawieszeniu aukcji obligacji na najbliższe 2 miesiące ani udana aukcja zamiany nie powstrzymały przeceny polskich papierów. Wzrost rentowności dotknął najbardziej obligacje o długim terminie zapadalności, których poziom przekroczył 4.4%. Oczekiwania na kolejną obniżkę stóp procentowych w lipcu ograniczały spadki krótszych papierów.

Na rynku walutowym kluczowym wydarzeniem było również posiedzenie FED a nie wydarzenia i publikacje danych krajowych. Złoty wyraźnie tracił na wartości. Kurs EUR/PLN ustanowił najwyższy poziom połowy czerwca ubiegłego roku i wyniósł 4.35, a jeszcze bardziej PLN osłabił się względem USD, osiągając poziom 3,31. Po tak gwałtowniej przecenie, NBP przypomniało, że na bieżąco monitoruje sytuację na rynku walutowym, co może oznaczać ewentualną interwencją na rynku mającą na celu ograniczenie dalszego znaczącego osłabienia się polskiej waluty.

Łukasz Hejak

Zarządzajacy Funduszami

Interesują Cię bieżące informacje o rynku obligacji?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku papierów dłużnych.

Komentarze rynku obligacji