Dobre perspektywy złota

W sierpniu 2012 roku wystąpiła rzadka kumulacja sześciu pozytywnych grup czynników, które w przeszłości skutkowały znacznymi, ponad dwudziestoprocentowymi wzrostami cen złota w ciągu 3-6 miesięcy. Były to czynniki lub wskaźniki: fundamentalne, sentymentu, niskiego zaangażowania spekulantów, niskiej zmienności, sezonowe oraz analizy technicznej.

Do czynników fundamentalnych zaliczam przede wszystkim ujemne realne stopy procentowe oraz zakupy złota przez banki centralne na potrzeby dywersyfikacji rezerw walutowych. Krótkoterminowe stopy procentowe w największych gospodarkach świata (USA, strefa Euro, Wielka Brytania) pozostają ujemne już trzeci rok z rzędu. Co gorsza, w ostatnich miesiącach także długoterminowe stopy procentowe spadły poniżej historycznych oraz oczekiwanych w przyszłości poziomów inflacji. W związku z tym nawet inwestujący w dziesięcioletnie obligacje rządów krajów rozwiniętych (m.in. USA, Niemcy, Wielka Brytania) muszą się liczyć z realną stratą kapitału. Złoto jest tu atrakcyjną alternatywą – w ciągu ostatnich 40 lat osiągnęło w dolarach amerykańskich średnioroczny zwrot przekraczający inflację w USA o ok. 5 punktów procentowych. Zakupy złota przez banki centralne utrzymywały się na najwyższym poziomie od 40 lat. Światowa Rada Złota (World Gold Council) podała, że w pierwszej połowie roku popyt netto sektora oficjalnego (głównie – banki centralne) wyniósł 254 tony – o 25% więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Drugi kwartał był rekordowy – zakupy wyniosły 157,5 tony – najwięcej od czasu, gdy w 2009 roku banki centralne rozpoczęły zwiększanie zapasów metalu. Sektor oficjalny skupił w pierwszej połowie 2012 roku ok. 18% nowo wydobytego złota.

Wskaźniki sentymentu inwestorów oraz zaangażowania spekulantów na rynku futures od kilku miesięcy utrzymywały się na bardzo niskim poziomie. Negatywne nastawienie inwestorów i spekulantów jest związane ze świeżymi doświadczeniami korekty sięgającej 20% i przedłużającą się konsolidacją. Są to tzw. wskaźniki przeciwstawne sugerujące wzrosty. Druga połowa roku jest dla złota historycznie znacznie silniejsza. W ciągu ostatnich dziesięciu lat w okresie sierpień-grudzień ceny rosły średnio o ponad 2,1% miesięcznie, podczas gdy między styczniem a lipcem zaledwie o 1% miesięcznie. Ta sezonowość wiąże się z popytem jubilerskim związanym z zakończeniem się sezonu monsunowego w Indiach oraz komasowaniem się w drugiej połowie roku ważnych świąt religijnych (indyjski festiwal Diwali, islamskie święto Id al-Fitr oraz Boże Narodzenie).

Analiza techniczna: wybicie z rocznego konsolidacyjnego trójkąta

źródło: Stockcharts.com

Analiza techniczna także nastraja optymistycznie – wybicie z rocznego konsolidacyjnego trójkąta nastąpiło w ostatnich dniach lipca, a zeszłotygodniowe sprawne pokonanie oporów na poziomach 1630-1640 dolarów za uncję otwiera drogę do osiągnięcia w IV kwartale tego roku zeszłorocznego szczytu na poziomie 1920 dolarów za uncję. Pokonanie go będzie zapewne poprzedzone przynajmniej kilkutygodniową konsolidacją pod szczytami. Na przełomie lat lub w pierwszym kwartale 2013 roku spodziewam się pokonania granicy 2000 dolarów za uncję.

Maciej Kołodziejczyk
Zarządzający Funduszem

Interesują Cię bieżące komentarze o rynku złota?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku metali szlachetnych.

Komentarze rynku złota

NAJNOWSZE I ARCHIWALNE RAPORTY O RYNKU ZŁOTA

Złoto - raport rynkowy, jesień 2016
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2016
Złoto - raport rynkowy, jesień 2015
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2015
Złoto - raport rynkowy, jesień 2014
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2014
Złoto - raport rynkowy, jesień 2013
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2013
Złoto - raport rynkowy, jesień 2012
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2012
Złoto - raport rynkowy, jesień 2011
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2011
Złoto - raport rynkowy, jesień 2010
Złoto - raport rynkowy, jesień 2009
Złoto - raport rynkowy, lato 2009