Dobry tydzień dla akcji i obligacji

Mikołaj Stępniewski, Zarządzający Funduszami
Mikołaj Stępniewski, Zarządzający Funduszami

W minionym tygodniu rynek akcji pozostawał w dobrym nastroju, szczególnie dotyczyło to rynków rozwiniętych. Amerykański S&P500 zyskał 1,01%, technologiczny NASDAQ o 1,55%, a przemysłowy Dow Jones o 0,69% ponownie osiągając kolejne historyczne szczyty notowań.W centrum uwagi był spadek rentowności obligacji skarbowych. Wpływ na spadek oczekiwań inflacyjnych miały dalsze spadki cen ropy na światowych rynkach, jak również rozczarowujące  piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy (payrolls). Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym w maju wzrosło w USA o 138 tys. etatów (wobec oczekiwanych 180 tys.), a łączną liczbę zatrudnionych w ubiegłych dwóch miesiącach zrewidowano o 66 tys. w dół.

Konkluzje raportu istotnie rozmijają się przy tym z czwartkowymi wskazaniami badania ADP (według którego zatrudnienie wzrosło o 253 tys. etatów). Stopa bezrobocia spadła o kolejne 0.1 pp do 4,3%, ale było to związane z niższą aktywnością zawodową (spadek o 0,2 pp do 62,7%). Wysokie zatrudnienie w USA nadal nie generuje jednak presji płacowej. Dane o wynagrodzeniach zaskoczyły negatywnie - dynamika ustabilizowała się na poziomie 2,5% r/r wobec oczekiwań na wzrost o 0,1 pp. Dane te przyniosły silną reakcję na rynkach: dolar osłabił się o prawie 1%, a rentowności 10-letnich obligacji spadły o blisko 6 pb. Wydaje się, że powyższe dane nie wpłyną na czerwcową decyzję i FOMC najprawdopodobniej w czwartek podwyższy stopy procentowe o kolejne 25 pb. Pozostają jednak wątpliwości odnośnie kolejnej podwyżki, rynki finansowe obecnie dyskontują łącznie wzrost stóp procentowych o 50 pb dopiero w marcu 2018 r.

Istotny wpływ na wzrosty cen obligacji miało także łagodne w tonie wystąpienie prezesa EBC, które okazało się kolejnym komunikatem schładzającym oczekiwania na szybkie zacieśnienie polityki pieniężnej w strefie euro. Choć prezes EBC stwierdził, że ryzyko niższego wzrostu gospodarczego obniżyło się, to równocześnie podkreślił, że wciąż konieczne jest utrzymanie akomodacyjnej polityki pieniężnej dla ustabilizowania dynamiki cen HICP w pobliżu celu banku (2% r/r) argumentując to niską presją płacową w strefie euro oraz ryzykiem spadku inflacji bazowej.

Mogło to pozytywnie oddziaływać na rynek akcji w strefie euro gdzie również panowały dobre nastroje, niemniej jednak wspomniane silne umocnienie EUR względem USD oraz większy udział sektora finansowego w indeksach mógł wpłynąć nieco chłodząco na dynamikę cen akcji. STOXX Europe 600 wzrósł o 0,45%, niemiecki DAX był wyżej o 1,75%, a francuski CAC40 kończył tydzień 0,64-procentowym wzrostem.

Tydzień ten był wyraźnie słabszy dla rynków wschodzących, podczas gdy rynki rozwinięte wchodzące w skład indeksu MSCI World zyskały 1,27%, indeks MSCI EM dedykowanym państwom rozwijającym się stracił 0,12%. Pod presją były rynki z największą ekspozycją na ceny ropy: rosyjski dolarowy RTS spadł o 2,52%, a brazylijska Ibovespa była niżej o 2,46%. Lepiej radziły sobie azjatyckie rynki, Hang Seng z Hong Kongu wzrósł o 1,24%.

Warszawska giełda kończyła tydzień pod kreską, WIG20 spadł o 0,91%. Największą przecenę odnotowały akcję Alior Banku (tematem numer jeden były w tym przypadku zmiany w zarządzie spółki) oraz JSW (-6,36%). Na największym plusie kończył tydzień z kolei notowania Orange (+5,92%) oraz CCC (+3,96%). Na plusie były również średnie spółki: mWIG40 wzrósł o 1,18%. W Polsce finalny szacunek PKB potwierdził wysoką dynamikę wzrostu na poziomie 4% r/r w 1 kw. 2017 r. wobec 2,5% r/r kwartał wcześniej. Wzrost w znacznej mierze oparty był na konsumpcji prywatnej (jej dynamika zwiększyła się z 4,5% r/r do 4,7% r/r) oraz odbiciu inwestycji (z -9,8 r/r% do -0,4% r/r). Wpływ eksportu netto (0,1pp) oraz konsumpcji publicznej (0,2pp) był marginalny, utrzymała się wysoka kontrybucja zapasów (0,7pp).

Mikołaj Stępniewski
Zarządzający Funduszami


Interesują Cię bieżące informacje o rynku akcji?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku akcji.

Komentarze rynku akcji