Dobry tydzień dla rynków akcji

Łukasz Hejak, Zarządzający Funduszami
Łukasz Hejak, Zarządzający Funduszami

Ubiegły tydzień nie przyniósł dużych zmian na rynku walutowym, czy obligacji i był zdecydowanie pozytywny dla rynków akcyjnych. Inwestorzy czekają na kluczowe wydarzenia polityczno-gospodarcze w kolejnych miesiącach, w szczególności serię wyborów w poszczególnych krajach europejskich (najważniejsze wydają się być wydarzenia polityczne w Niemczech, Francji i Holandii).

Dane makro z polskiej gospodarki były dobre. Rząd pochwalił się bardzo dobrym wykonaniem budżetu za styczeń, co wynikało z wyższych o 20% dochodów podatkowych niż rok wcześniej. Budżet zyskał łącznie 6 mld PLN i jest to dobra wiadomość dla perspektyw fiskalnych na 2017 rok. Należy jednak pamiętać, że perspektywy na 2018 rok wciąż pozostają niekorzystne ze względu na koszty obniżenia wieku emerytalnego.

W minionym tygodniu rząd przyjął Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju. Nie zmienia ona istotnie priorytetów polityki gospodarczej państwa, które obejmują reindustrializację, rozwój innowacyjnych firm, wsparcie inwestycji, ekspansję zagraniczną, a także rozwój społeczny i regionalny. Nowa strategia większy nacisk kładzie na rozwój przemysłu, mniejszy na ochronę środowiska, a ekspansja zagraniczna ma się odbywać bardziej poprzez bezpośrednie inwestycje zagraniczne, a mniej poprzez eksport. Według przyjętej strategii do 2020r. PKB na mieszkańca w Polsce ma wzrosnąć z obecnych 69% do 79% PKB dla mieszkańców krajów Unii Europejskiej. Dla gospodarki, a co za tym idzie dla rynków finansowych, w najbliższych miesiącach kluczowe będą szczegóły projektów inspirowanych opublikowaną strategią, w szczególności kierunki inwestycji Polskiego Funduszu Rozwoju oraz kształt zmian w OFE.

Kluczowym wydarzeniem dla rynków zagranicznych było w minionym tygodniu wystąpienie Janet Yellen przed komisją amerykańskiego Senatu. Przedstawiła ona we wtorek półroczny raport o polityce monetarnej stwierdzając, że zbyt długie zwlekanie z podwyżkami stóp procentowych w USA mogłoby być niekorzystne dla gospodarki w dłuższym terminie i w związku z tym Fed powinien kontynuować politykę stopniowego powrotu stóp do poziomu równowagi. W praktyce oznacza to, że inwestorzy powinni przygotować się na trzy podwyżki w tym roku, co jest zgodne z rynkowym konsensusem.

Oczekiwane podwyżki stóp procentowych nie przeszkadzają na razie rynkom akcji, które w ubiegłym tygodniu były bardzo silne. Wyraźnie widać, że sentyment dla akcji ( zarówno globalnie, jak i w Polsce) jest bardzo dobry, co nadal powinno wspierać indeksy akcyjne. Także otoczenie inwestycyjne wydaje się być pozytywne dla instrumentów udziałowych, a co za tym idzie dla funduszy akcyjnych. Oprocentowanie depozytów pozostaje cały czas niskie, a same banki nie sygnalizują tu żadnych zmian w najbliższym czasie (mimo oczekiwania na podwyżki stóp przez RPP). Wyceny giełdowych spółek są racjonalne, a same fundusze akcyjne zaczynają odnotowywać napływy nowych środków, co historycznie skutkowało zazwyczaj kontynuacji trendu wzrostowego. 

Łukasz Hejak
Zarządzający Funduszami

Interesują Cię bieżące informacje o rynku akcji?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku akcji.

Komentarze rynku akcji