EBC czeka z QE, dobre dane ze Stanów Zjednoczonych

W minionym tygodniu do najważniejszych wydarzeń na rynkach finansowych należało posiedzenie EBC oraz piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy. Zgodnie z oczekiwaniami EBC pozostawił stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Dla tych, którzy oczekiwali deklaracji Banku o rozpoczęciu programu QE i skupu obligacji skarbowych jeszcze w tym roku komunikat oraz konferencja mogła być nieco rozczarowujące. EBC zadeklarował jednak, że na początku 2015 r. zweryfikuje efekty dotychczasowych działań zmierzających do wzrostu skali bilansu banku oraz, że kontynuuje prace nad niestandardowymi działaniami, w tym różnymi wersjami QE. Towarzyszyło temu obniżenie prognozy inflacji w strefie euro w 2015 r. z 1,1% do 0,7% oraz wzrostu gospodarczego z 1,6% do 1,0%.

Słabsze od oczekiwań były także dane o produkcji przemysłowej PMI w strefie euro, które ciągnęły w dół m.in. wyniki w Niemczech gdzie indeks ten spadł poniżej 50 pkt do 49,5.

W odróżnieniu od pogorszenia otoczenia makro w strefie euro dane ze Stanów Zjednoczonych po raz kolejny pozytywnie przebiły oczekiwania inwestorów. Zatrudnienie poza rolnictwem w USA za listopad istotnie zaskoczyły w górę (wzrost o 321 tys. nowych miejsc pracy).

Ważnym wydarzeniem na krajowym rynku finansowym było posiedzenie NBP. Na grudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie, utrzymana została w komunikacie możliwość dalszych obniżek stóp procentowych, w kontekście jednak stosunkowo dobrych danych dotyczących wzrostu gospodarczego ich prawdopodobieństwo w ostatnim czasie zostało istotnie zredukowane.

Ze względu na dobre ze Stanów amerykański indeks S&P500 ponownie zakończyły tydzień na historycznym szczycie (wzrost w skali tygodnia o 0,38%). Na plusie zakończyły się także notowania europejskich parkietów, niemiecki DAX kontynuował wzrosty z ostatnich tygodni kończąc tydzień na 1,06-procentowym plusie, podobnie jak EURO STOXX 600, który był o 1,07%.

Stosunkowo dobrze na tym tle wypadały krajowe indeksy, WIG20 wzrósł o 0,89%, tyle samo mWIG40, szeroki rynek WIG wzrósł natomiast o 0,76%. Na minusie tydzień zakończył indeks najmniejszych spółek sWIG80, który był o 0,38% niżej.

Piątkowe dobre dane ze Stanów Zjednoczonych zwiększające prawdopodobieństwo podwyżek stóp procentowych w USA nie przysłużyły się notowaniom na tureckiej giełdzie, indeks XU100 w Stambule zakończył w rezultacie tydzień o 1,08% niżej. Spadające ceny ropy nie sprzyjały także poprawie nastrojów na brazylijskiej giełdzie gdzie indeks Ibovespa spadł w minionym tygodniu o blisko 5%. Jednym z najlepszych rynków spośród rynków wschodzących były Chiny. Na fali euforii po ostatnim otwarciu na świat giełdy w Szanghaju, możliwej perspektywie wejścia indeksu tej giełdy do MSCI oraz coraz bardziej prawdopodobnej perspektywie dalszych obniżek stóp procentowych przez Ludowy Bank Chin wzrosty na tamtejszym rynku w minionym tygodniu wyniosły 9,5%, podczas gdy w Hong Kongu indeks Hang Seng pozostał na blisko niezmienionym poziomie.

Mikołaj Stępniewski
Zarządzający Funduszami/Analityk w Departamencie Inwestycji

Interesują Cię bieżące informacje o rynku akcji?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku akcji.

Komentarze rynku akcji