EBC tym razem nie rozczarował rynku

Najważniejszym wydarzeniem ubiegłego tygodnia było czwartkowe posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego. Pomimo tego, że oczekiwania inwestorów wobec tego co zrobi EBC były wysokie, Mario Draghiemu udało się pozytywnie zaskoczyć rynek zakresem zmian w parametrach polityki pieniężnej.

Decydując się na dalsze łagodzenie polityki pieniężnej EBC obniżył główną stopę referencyjną do 0,0% z 0,05% (rynek nie spodziewał się zmian), depozytową do -0,4% z -0,3% (zgodnie z oczekiwaniami). Zwiększono także skalę miesięcznego skupu obligacji do 80 mld EUR (tj. o 20 mld EUR) i co było największym zaskoczenie, wzrost ten objął także obligacje korporacyjne podmiotów niefinansowych o ratingu inwestycyjnym. Dodatkowo podniesiony został limit koncentracji w programie (udział EBC może wynieść nie 33%, a 50% danej serii/papieru). Zabiegiem, który miał z kolei pozytywnie przełożyć się na sektor bankowy oraz złagodzić nieco skutki dalszej obniżki stopy depozytowej, było wprowadzenie drugiego programu długoterminowych operacji REPO (TLTRO II) o zapadalności 4 lat i oprocentowaniu na poziomie bieżącej stopy depozytowej (-0,4%, więc de facto EBC będzie płacił europejskim bankom za ich akcję kredytową), rozpoczynającego się w czerwcu br.

Początkowa reakcja rynku była bardzo entuzjastyczna, silnie rosły europejskie indeksy akcji oraz ceny obligacji państw peryferyjnych strefy euro. Euro osłabiało się wobec dolara, odwrócenie tej tendencji nastąpiło po słowach prezesa EBC na konferencji o tym, że jest to koniec obniżek stóp procentowych. Powrót do trendu wzrostowego nastąpił jednak w piątek, po przetrawieniu wszystkich danych przez inwestorów na giełdy powrócił optymizm. Mocno rosły europejskie indeksy, w tym szczególnie banki (Europe STOXX 600 Banks +4,9%), niemiecki DAX +3,5%. Dynamicznie rosły także ceny obligacji korporacyjnych nominowanych w EUR. Piątkowa sesja pozwoliła giełdom w Europie odrobić straty z pozostałych dni tygodnia, w konsekwencji Niemiecki DAX zmienił się o +0,07%, podobnie jak Europe STOXX 600 (+0,17%), czyli nieco słabiej niż francuski CAC40 (+0,88%). W odróżnieniu od kierunku wskazanego przez giełdy EUR pozostało mocniejsze w stosunku do USD, niż przed posiedzeniem EBC. Zielonym kolorem kończyły także giełdy w Stanach Zjednoczonych, amerykański S&P500 zamknął się wyżej o 1,2%, podczas gdy NASDAQ wzrósł w ciągu całego tygodnia o 0,7%.

Pozytywne tendencje obserwowano także na rynkach wschodzących, był to kolejny tydzień kiedy rynki akcji na rynkach wschodzących kończyły wyżej niż rynki rozwinięte (indeks MSCI EM + 1,3% vs MSCI World +1,2%). Sprzyjała temu także kontynuacja wzrostów cen ropy (+7,2% w minionym tygodniu) oraz szerzej surowców (Bloomberg Commodity Index +2%), jak również osłabienie się USD do większości walut państw rozwijających się. Po bardzo dynamicznych wzrostach na początku marca w Brazylii, mających podłoże w lokalnej polityce oraz odbiciu cen ropy, obserwowano pewną stabilizację na tamtejszym rynku (Ibovespa +1,13%), dobrze wyglądał rynek rosyjski (dolarowy indeks RTS zakończył tydzień z 3,34-procentowym wzrostem). Wzrosty odnotowała także Turcja (XU100 +2,84%). Na minusie tydzień kończył lokalny rynek akcji w Chinach (Shanghai Composite -2,22%), minimalną zwyżkę zanotowała natomiast giełda w Hong Kongu (Hang Seng +0,25%).

Na plusie kończyły także krajowe indeksy, WIG20 zyskał blisko 2%, nieco słabiej zachowywały się małe i średnie spółki (sWIG80 +0,88%, mWIG40 +1,16%), w konsekwencji szeroki WIG był niecałe 1,7% na plusie. Z lokalnych zmiennych istotne było marcowe posiedzenie RPP. Zgodnie z oczekiwaniami NBP pozostawił stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Ciekawa była natomiast konferencja, na której obok prezesa Marka Belki obecnych było także dwóch nowych członków Rady (Jerzy Kropiwnicki, Marek Chrzanowski), którzy jednoznacznie wskazywali na brak przesłanek dla luzowania polityki pieniężnej (zarówno w formie obniżki stóp oraz cięcia stopy rezerwy obowiązkowej). Poznaliśmy także nowe projekcje PKB oraz inflacji. Średnioroczne prognozy inflacji CPI według NBP zostały obniżone w dół: w 2016 r. zostanie na ujemnych poziomach (-0,3%r/r), w 2017 roku wzrośnie do 1,3%r/r (nadal poniżej przedziału wahań celu inflacyjnego wynoszącego 2,5% +/- 1 pkt proc.). Ścieżka PKB przewiduje z kolei dynamikę 3,8%r/r w 2016 r. oraz 3,7%r/r w 2017 r. wspieraną m.in. przez impuls fiskalny.

Mikołaj Stępniewski
Zarządzający Funduszami

Interesują Cię bieżące informacje o rynku akcji?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku akcji.

Komentarze rynku akcji