Fed zaskakuje bardziej jastrzębią retoryką

W minionym tygodniu najbardziej oczekiwanym wydarzeniem na rynkach finansowych było posiedzenie amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Zgodnie z oczekiwaniami Fed nie zmienił poziomu stóp procentowych, niemniej jednak wydźwięk komunikatu po posiedzeniu był bardziej jastrzębi niż się spodziewano.

Wykreślono z niego sformułowanie dodane w poprzednim miesiącu o obawach dotyczących otoczenia międzynarodowego zmniejszając tym samym znaczenie ryzyk płynących z zewnątrz (w tym szczególnie z Chin i innych rynków wschodzących). W rezultacie istotnie wzrosło implikowane z kontraktów futures prawdopodobieństwo podwyżek stóp na posiedzeniu w połowie grudnia (wzrost z blisko 30 do 50%). Sprzyjało to silnemu umocnieniu się amerykańskiego dolara względem pozostałych walut. Kolejnym szczególnie istotnym wydarzeniem było oczekiwane uchwalenie kolejnego 5-letniego planu dla chińskiej gospodarki przez tamtejsze władze centralne. Wieści z Chin nie okazały się jednak przełomowe, jednym z najważniejszych elementów nowego planu było oficjalne potwierdzenie rezygnacji z polityki jednego dziecka na rzecz modelu z dwójką dzieci w rodzinie. Doniesienia prasowe potwierdzają także, że oczekiwane przez partię tempo wzrostu gospodarczego Chin nie powinno spać poniżej 6,5%.

Po bardzo dynamicznych wzrostach w pierwszych trzech tygodniach października koniec miesiąca przyniósł pewne uspokojenie, wartości indeksów najważniejszych światowych giełdach nie zmieniły się istotnie, amerykański S&P500 wzrósł o 0,22%, niemiecki DAX zyskał 0,52%, podczas gdy Europe STOXX 600 zakończył tydzień o 0,47%. Na tym tle dużo gorzej wypadały krajowe indeksy, WIG20 stracił 2,25% nieco lepiej radziły sobie mniejsze i średnie spółki przez co szeroki WIG był niżej o 1,72%. Warszawskiej giełdy nie wspierały doniesienia z krajowej polityki dotyczące m.in. opodatkowania sektora bankowego (mBank -5,71%, PKO BP -4,85%). Gorszy sentyment panował jednak także na większości innych rynków wschodzących, co miało swoje odzwierciedlenie w silnym umocnieniu się dolara wobec walut lokalnych oraz spadków na giełdach. Turecki XU100 obniżył się w perspektywie ostatniego tygodnia o 0,85%, rosyjski dolarowy RTS zanotował spadek o 3,11%, podczas gdy brazylijski indeks Ibovespa stracił 3,63%. Szeroki indeks MSCI EM dedykowany rynkom wschodzącym odnotował spadek o 2,38%.

Wzrost prawdopodobieństwa podwyżek przez Fed niekorzystnie przełożył się na rynek obligacji skarbowych, rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji wzrosła z 2,03 do 2,13% , krajowy 10-letni benchmark wzrósł natomiast o 6 pkt bazowych z 2,6% do 2,66%.

Mikołaj Stępniewski
Zarządzający Funduszami


Interesują Cię bieżące informacje o rynku akcji?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku akcji.

Komentarze rynku akcji