Fundusze inwestujące w małe i średnie spółki

Uważam, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy dokonała się jakościowa zmiana, zarówno w nominalnej, jak i względnej pozycji segmentu małych i średnich spółek w Polsce. Po praktycznie dwuletnim okresie relatywnej słabości mniejszych firm, która gwałtownie przyspieszyła w połowie ubiegłego roku, zanotowane ostatnio wzrosty stanowią sygnał do zmiany dotychczasowego trendu. Trudno jest ten pokaz siły traktować jedynie, jako chwilowe odreagowanie, gdyż towarzyszy mu bardzo pozytywna zmiana w szerokości rynku, czyli liczbie spółek uczestniczących we wzrostach. Jarosław NiedzielewskiDyrektor Departamentu Inwestycji

Interesują Cię analizy i prognozy rynku kapitałowego?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami rynkowymi Dyrektora Departamentu Inwestycji w Investors TFI w formie comiesięcznych przekrojowych raportów oraz bieżących komentarzy. Publikacje Dyrektora Departamentu Inwestycji ukazują się także regularnie w mediach ekonomicznych, m.in. w Gazecie Giełdy Parkiet.

Komentarze Dyrektora Departamentu Inwestycji

Interesują Cię bieżące informacje o perspektywach małych i średnich spółkek?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku akcji małych i średnich spółek.

Komentarze rynku małych i średnich spółek