Grecja, EBC i Janet Yellen poprawiają nastroje

W minionym tygodniu do najważniejszych czynników wpływających na nastroje na rynkach finansowych należały kompromis osiągnięty między nowym greckim rządem oraz wierzycielami w sprawie warunków dalszego finansowania Grecji oraz sprawozdanie szefowej Fed Janet Yellen przed Senatem USA. Oba czynniki pozytywnie wpłynęły na rynek akcji oraz obligacji. Szczególnie silną poprawę nastrojów obserwowano w przypadku strefy euro. Miało to odzwierciedlenie w silnych wzrostach na europejskich giełdach oraz spadku rentowności obligacji skarbowych (szczególnie dotyczyło to państw peryferyjnych strefy euro). W rezultacie niemiecki DAX wzrósł w minionym tygodniu o 3,18%, Euro Stoxx 50 o 3,11%, a francuski CAC40 zwyżkował o 2,5%. Sprzyjały temu także lepsze od oczekiwań wyniki wielu europejskich spółek, w tym m.in. Airbusa, oraz oczekiwania na rozpoczęcie programu QE przez EBC na początku marca 2015 r.

Na tym tle słabiej wypadały Stany Zjednoczone. Amerykański indeks S&P500, który w lutym 2015 r. czterokrotnie osiągał swój historycznie najwyższy poziom, zyskał jedynie 0,25%. W ubiegłym tygodniu szefowa Fed przedstawiła przed komisją Senatu swoje półroczne wystąpienie sprawozdawcze na temat polityki pieniężnej. Ocena sytuacji gospodarczej jest zasadniczo zgodna z treścią ostatnich komunikatów i protokołów z posiedzenia FOMC (gospodarka amerykańska rośnie w solidnym tempie, na rynku pracy obserwuje się systematyczną poprawę sytuacji, a czynniki zewnętrzne wcale nie muszą negatywnie oddziaływać na gospodarkę), bardziej gołębio zostały natomiast odebrane wypowiedzi Yellen dotyczące zmian w polityce pieniężnej oraz terminu rozpoczęcie podwyżek stóp procentowych przez Fed. W minionym tygodniu opublikowano istotne dane dotyczące wzrostu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych. Ostateczne dane na temat PKB w czwartym kwartale wskazują na pewno spowolnienie wzrostu gospodarczego z 2,6% do 2,2%, niemniej jednak wynik ten był nieco wyższy niż konsensus rynkowy. Ponadto zgodnie z oczekiwaniami, inflacja w Stanach Zjednoczonych spadła poniżej zera po raz pierwszy od 2009 roku, osiągając -0,1% r/r.

Dane dotyczące wzrostu gospodarczego publikowano w minionym tygodniu także w kraju. Zgodnie z ostatecznymi danymi GUS wzrost gospodarczy w czwartym kwartale 2014 r. wyniósł 3,1%, wobec 3,0% podanych w pierwotnych szacunkach. Kompozycja wzrostu jest bardzo dobra: 9% wzrost inwestycji, 3,1% spożycia gospodarstw domowych. Popyt krajowy zwiększył się o 4,6%, przy ujemnej kontrybucji eksportu netto, która wyniosła 1,5pp. Dane te pozostały jednak bez wpływu na szacunek PKB za cały rok 2014 (wzrost o 3,3% r/r).

Krajowe indeksy odnotowały stosunkowo solidne wzrosty, szczególnie w segmencie małych i średnich spółek. Indeks sWIG80 wzrósł o 3,0%, podczas gdy szeroki indeks WIG o 1,4% a WIG20 o 0,77%. Od początku roku indeks sWIG80 zyskał już blisko 9,5%.

Spośród krajów wschodzących negatywnie wyróżniał się rynek turecki. Konflikt polityczny wokół tureckiego banku centralnego, podważanie jego niezależności przez tureckich polityków, niższe od oczekiwań obniżki stóp procentowych oraz stopniowe odbicie cen na rynku surowców przyczyniło do dalszego osłabienia się tureckiej liry oraz spadków indeksów w Stambule (XU100 obniżył się -1,57%, strata w EUR wyniosła 2,15%, podczas gdy w USD 3,85%). Podobną stratę zanotował rosyjski rynek, pomimo stabilizacji cen ropy dolarowy indeks RTS spadł o 1,5% ze względu m.in. na fiasko pozytywnie przyjętych pokojowych rozwiązań z Mińska z połowy lutego. Stabilizacja cen ropy sprzyjała natomiast rynkowi brazylijskiemu, Ibovespa był na 0,6-procentowym plusie, podczas gdy indeks Hang Seng zamknął tydzień na poziomie z ubiegłego tygodnia.

Mikołaj Stępniewski