Historyczne maksima S&P i DAX, wzrosty na pozostałych rynkach

Miniony tydzień okazał się wzrostowy praktycznie na wszystkich głównych giełdach rynków rozwiniętych, jak i rozwijających się. Amerykański S&P 500 i niemiecki DAX wzrosły odpowiednio o + 1,34% oraz + 0,44% osiągając nowe historyczne szczyty. Byki zdominowały również paryski parkiet a CAC 40 znalazł się na + 1,4-procentowym plusie. Absolutnym rekordzistą okazał się jednak japoński Nikkei 225, który wzrósł aż o + 3%. Zarobić dały także giełdy emerging markets. Największą dodatnią, bo aż + 3,7-procentową zmianę zanotowały brazylijska BOVESPA oraz rosyjski MICEX. Wzrosty nie ominęły także Turcji a XU 100 zwiększył swoją wartość o +1,4%. Najsłabszym w zestawieniu a zarazem jedynym z ujemną stopą zwrotu okazał się parkiet chiński a Shanghai Composite stracił -0,45%.

Byki zdominowały także giełdę na Książęcej. Pomimo spadku obrotów wywołanych zmniejszoną aktywnością OFE na rynku krajowym WIG 20 wzrósł o +2,85%, mWIG 40 o +1,38%, zaś MIS 80 o + 1,06%.

 W Stanach Zjednoczonych rynki pozytywnie zareagowały po publikacji lepszego od oczekiwań odczytu indeksu ISM dla branż spoza przemysłu, co zrównoważyło nieco gorszy od konsensusu odczyt raportu ADP o zmianie stanu zatrudnienia. Zgodna z szacunkami okazała się liczba nowozarejestrowanych bezrobotnych ( 312 tys. wobec spodziewanych 312,5 tys.). Nieznacznie poniżej konsensusu okazała się stopa bezrobocia (6,3% wobec spodziewanych 6,37%). Większa od rynkowych przewidywań była zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (217 tys m/m wobec spodziewanych 192 tys. m/m)  Choć poniżej oczekiwań był indeks ISM dla przemysłu, to jednak  obniżka stóp procentowych przez EBC była z optymizmem odebrana przez inwestorów na Wall Street, którzy wynieśli S&P 500 do rekordowego poziomu 1949,44 pkt.

Dobre dane napłynęły także ze strefy euro. Majowe odczyty przemysłowego PMI dla gospodarki Niemiec i całej Eurostrefy wyniosły odpowiednio 52,3 oraz 52,2. Jeszcze wyższą wartość przyjął PMI w sektorze usług w Niemczech wynoszący 56. Nieco poniżej konsensusu był usługowy PMI dla całej strefy euro (53,2 wobec oczekiwanych 53,5).  Najważniejsze wiadomości dotyczyły jednak polityki monetarnej. W obliczu wciąż słabej akcji kredytowej banków, EBC zdecydował się na obniżkę stóp procentowych i obcięcie stopy depozytowej do ujemnych poziomów.

Z Azji napłynęły mieszane dane makro. Z jednej strony negatywny okazał się odczyt przemysłowego PMI dla Chin ,które wyniosło 49,4 wobec spodziewanych 49,7, z drugiej zaś pozytywnie zaskoczyła dynamika eksportu z Państwa Środka. Zadowalające okazały się także dane na temat tempa wzrostu PKB w Japonii.

W Polsce najważniejszymi informacjami okazały się antycypowana przez rynek decyzja RPP o pozostawienie głównej stopy referencyjnej na niezmienionym poziomie 2,5 % oraz majowy odczyt przemysłowego PMI wynoszący 50,8.

 Jakub Banaszewski

Analityk w Departamencie Inwestycji