Indie i Chiny: azjatyckie tygrysy znów nabierają tempa

W 2013 r. Indie i Chiny będą liderami światowego wzrostu gospodarczego. Według wyliczeń Międzynarodowego Funduszu Walutowego PKB w tych krajach urośnie odpowiednio o 5,9% oraz 8,2% i nabierze większego tempa w 2014 r. Dane te świadczą, że azjatyckie tygrysy gospodarcze znów nabierają tempa po spowolnieniu z 2012 r.

Indie: Wzrost gospodarczy 5,9% w 2013 r.

Po okresie spowolnienia tempa wzrostu jaki można było zaobserwować w 2012 r., lata 2013 i 2014 przyniosą wyraźne przyspieszenie gospodarcze w Indiach. Prognozy banku Goldman Sachs są jeszcze bardziej optymistyczne od Międzynarodowego Funduszu Walutowego i mówią o 6,5-procentowym wzroście gospodarczym w Indiach obecnie oraz 7,2-procentowym za rok.

Istotna część PKB Indii generowana jest przez sektor rolny, którego wzrost szacowany jest w tym roku na 3,5% r/r przy założeniu sprzyjających warunków pogodowych. Rosnąć powinny także inwestycje, popyt wewnętrzny, a wraz z nimi produkcja przemysłowa o 5,4% r/r. Te pierwsze będą korzystać z tańszego dostępu do finansowania, popyt zaś wzrośnie w wyniku wyższych dochodów rozporządzalnych ludności. Czynnikami stymulującymi te gałęzie gospodarki są oczekiwana obniżka stóp procentowych o 75-100 punktów bazowych przez bank centralny oraz wzrost wydatków budżetowych na cele socjalne i rozwój rolnictwa.

Globalne ożywienie gospodarcze stwarza dobre warunki dla rozwoju indyjskiego sektora IT. Wzrost zapotrzebowania na outsourcing tego rodzaju usług ze strony rynków rozwiniętych, głównie Stanów Zjednoczonych, powinien przyczynić się do 8-procentowego wzrostu tej gałęzi gospodarki w 2013 r.

Do czynników, które mogą przyczynić się do wolniejszego tempa wzrostu gospodarczego w Indiach zaliczyć trzeba ryzyko niewystąpienia monsunów, a co za tym idzie nieurodzaj w rolnictwie oraz wciąż niepewne fundamenty ożywienia w globalnym PKB, co może negatywnie przełożyć się na popyt i inwestycje.

Chiny: Wzrost gospodarczy 8,2% w 2013 r.

Głównym czynnikiem napędzającym koniunkturę i dynamikę PKB w 2013 r. będą inwestycje w budownictwie oraz wzrost konsumpcji wewnętrznej. W okresie styczeń-luty, głównym motorem wzrostu gospodarczego w Chinach był sektor nieruchomości oraz eksport. W pierwszych dwóch miesiącach 2013 r. wielkość powierzchni sprzedanych nieruchomości wzrosła w Chinach o 49,5% r/r. O aktywności w budownictwie świadczy również 10,8-procentowy wzrost produkcji cementu r/r, którego dynamika była dwa razy wyższa niż w grudniu 2012 r. Napędzane przez niezwykle dynamiczny rozwój sektora budowlanego, inwestycje w aktywa trwałe wzrosły w okresie styczeń-luty o 21,2% r/r. Dla porównania w grudniu było to 19,8% r/r. Tą aktywność gospodarczą potwierdzają bardzo dobre odczyty wskaźnika PMI (wartości powyżej 50 świadczą o poprawiającej się koniunkturze), który na początku roku wynosił 52,3 (najwyżej od dwóch lat), w lutym spadł do 50,4, a obecnie jest na poziomie 51, 7. Zwiększenie skłonności Chińczyków do wydawania, a tym samym wzrost znaczenia rynku wewnętrznego i mniejsze uzależnienie od koniunktury za granicą to jeden z priorytetów nowego prezydenta Xi Jinpinga. Historyczna analiza ścieżki chińskiego PKB w odniesieniu do zmian na szczycie Komunistycznej Partii Chin pokazuje, że po okresie zmiany władz w kraju następuje wyraźnie przyspieszenie w gospodarce.

Pomimo marazmu gospodarczego w Europie, eksport powinien powoli rosnąć, głównie z powodu wejścia Stanów Zjednoczonych na ścieżkę wzrostu PKB, które odpowiadają za 17% wymiany handlowej z Chinami. Do czynników ryzyka zaliczyć można pogorszenie sytuacji w Europie Zachodniej, do której trafia 16% chińskiego eksportu. Obawy można mieć również w odniesieniu do bardzo dużych inwestycji w sektor nieruchomości w ostatnich latach, które zwiększają ryzyko pęknięcia bańki na tym rynku.

Biorąc jednak pod uwagę imponujące tempo wzrostu gospodarczego, oraz korzystną wycenę giełdy chińskiej (P/E równe 10 dla indeksu MSCI China), Chiny to jedno z najatrakcyjniejszych miejsc dla inwestorów na świecie.

Jakub Banaszewski
Analityk w Departamencie Inwestycji

Interesują Cię bieżące informacje o rynkach wschodzących?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami ekspertów na temat gospodarki i rynków kapitałowych krajów rozwijających się, w szczególności Turcji, Brazylii, Rosji, Indii, Chin.

Komentarze rynków wschodzących