Indie i Chiny: lepiej niż indeks rynków wschodzących ale do optymizmu wciąż daleko

Chiński parkiet zyskiwał w październiku na fali pozytywnego sentymentu wywołanego silniejszym wzrostem PKB w III kw. Sektor energetyczny był liderem wzrostów głównie za sprawą perspektyw dobrych wyników spółek zajmujących się alternatywnymi źródłami energii oraz korzystnego dla sektora ustawodawstwa.

Sektor ochrony zdrowia także rósł, ponieważ obawy dotyczące wprowadzenia „antyłapówkarskiej” ustawy zostały oddalone. Bycze nastroje wśród spółek z sektora przemysłowego wynikały z dużych wzrostów przedsiębiorstw kolejowych, które zostały przez rząd zachęcone do ekspansji zagranicznej. Rósł także kurs przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej na fali dobrych danych dotyczących sprzedaży samochodów we wrześniu. W sektorze finansowym zarówno ubezpieczyciele jak i deweloperzy zyskiwali, podczas gdy banki były maruderami z uwagi na wzrost stopy pożyczek międzybankowych i obaw o zmniejszenie płynności w sektorze. Telekomy były najgorzej zachowującym się sektorem, który w wyniku słabszych od oczekiwań wyników China Mobile za III kw. spadał pomimo rosnącego parkietu. Chińskie PKB przyspieszyło zgodnie z oczekiwaniami z 7,5% r/r w II kw. do 7,8% r/r w III kw. Inwestycje w aktywa trwałe były głównym motorem wzrostu, gdzie formacja kapitału odpowiadała za 4,3% z 7,8-procentowej dynamiki PKB (zatem ponad 50%).

We wrześniu produkcja przemysłowa urosła o 10,2 % r/r, nieco mniej niż w sierpniu (10,4 % r/r), lecz powyżej oczekiwań. Dynamika inwestycji w aktywa trwałe nieznacznie wyhamowała do 20,2% r/r we wrześniu z 20,3% r/r w sierpniu. Bardzo wysoki, bo aż 22,3-procentowy r/r nastąpił wzrost inwestycji w sektorze nieruchomości we wrześniu (13,1% r/r w sierpniu). Dynamika sprzedaży detalicznej spadła we wrześniu do 13,3% r/r z 13,4% r/r w sierpniu. Spadło tempo wydatków rządowych ale sprzedaż AGD i materiałów budowlanych przyspieszyła z uwagi na dynamicznie rozwijający się rynek mieszkaniowy. Eksport spadł o -0,2%, głównie z uwagi na słabszy popyt w Stanach Zjednoczonych i w Europie.

Chińska produkcja przemysłowa urosła w listopadzie mniej niż oczekiwał rynek, podczas gdy sprzedaż detaliczna niespodziewanie przyspieszyła, dając mieszany obraz chińskiego wzrostu gospodarczego. Produkcja przemysłowa po dodatniej 10,3-procentowej r/r dynamice w październiku, wzrosła w przedostatnim miesiącu roku o 10% r/r, wobec mediany oczekiwań na poziomie 10,1%. Handel detaliczny po 13,3-procentowym wzroście w październiku, zaskoczył pozytywnie rynek 13,7-procentowym wzrostem w listopadzie (oczekiwano 13,2%). Mediana oczekiwań inwestycji w aktywa trwałe przewiduje 20% r/r w pierwszych jedenastu miesiącach 2013 r. W efekcie, wzrost gospodarczy delikatnie wyhamuje w nadchodzących miesiącach, wciąż jednak pozostając stabilnym.

W pierwszych trzech tygodniach grudnia indeks MSCI China spadł o 4,2%, podczas gdy od początku października jego wartość wzrosła o 0,96%, zachowując się tym samym lepiej niż szeroki indeks MSCI Emerging Markets, który w analogicznym okresie (1 października -19 grudnia) spadł o 2,32%.

W III kwartale, chińska gospodarka wyraźnie przyspieszyła w stosunku do półrocza, wzrastając o 7,8 % r/r. IV kwartał przyniesie lekkie wyhamowanie wzrostu gospodarczego w porównaniu do okresu lipiec-wrzesień, a PKB urośnie prawdopodobnie o 7,6%. Rok 2014 przyniesie zapewne wzrost PKB na poziomie 7,5% przy 13,1-procentowym wzroście sprzedaży detalicznej.

Podobnie jak we wrześniu i w październiku, również w listopadzie na giełdzie indyjskiej panowały bycze nastroje. Choć Nifty stracił 2%, to jednak subindeks średnich spółek zyskał 3,6%, a małych spółek był na plusie 3,4%. Po wyhamowaniu tempa PKB do 4,4% w I kw., gospodarka indyjska przyspieszyła do 4,8% w II kw., czyli powyżej 4,6-procentowego konsensusu. Sektor rolniczy wzrósł o 4,6% z uwagi na ponadnormatywne monsuny zaś dynamika sektora przemysłowego wyniosła 2,3% i była obserwowalna we wszystkich podsektorach. Usługi wzrosły o 5,9% i był to pierwszy kwartał od 2005 r., kiedy dynamika tego sektora spadła poniżej 6%. Październikowa inflacja cen hurtowych wyniosła 7% i było to o 0,5 pkt. proc. więcej niż we wrześniu z uwagi na utrzymujące się wysokie ceny warzyw. Po dwóch miesiącach aprecjacji do dolara, listopad przyniósł nieznaczne osłabienie rupii w stosunku do amerykańskiej waluty.

W pierwszych trzech tygodniach grudnia indeks MSCI India spadł o 0,13% i był to obok giełdy rosyjskiej jeden z najsilniejszych parkietów głównych rynków wschodzących. Od początku października jego wartość wzrosła o 4,5%, czyli znacznie więcej niż w przypadku szerokiego indeksu MSCI Emerging Markets, który w analogicznym okresie (1 października-19 grudnia) spadł o 2,32%.

Jakub Banaszewski
Analityk w Departamencie Inwestycji Investors TFI


Interesują Cię bieżące informacje o rynkach wschodzących?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami ekspertów na temat gospodarki i rynków kapitałowych krajów rozwijających się, w szczególności Turcji, Brazylii, Rosji, Indii, Chin.

Komentarze rynków wschodzących