Indie i Chiny: oznaki ożywienia widoczne tylko w Państwie Środka

Chiński rynek akcji zaczął zyskiwać po tym, jak spadła stopa SHIBOR w wyniku zwiększenia płynności na rynku międzybankowym przez bank centralny. Ponowne zapowiedzi premiera Li Kegiang odnośnie utrzymania 7,5-procentowej dynamiki PKB w 2013 r. podtrzymały zaś zaufanie wśród inwestorów.

Sektorowo najlepiej zachowywały się spółki z branży IT: internetowe, jak i producenci sprzętu dla telekomów z uwagi na zwiększone nakłady na rozwój sieci 4G. W związku ze złagodzeniem rządowego tonu odnośnie rosnących cen na rynku nieruchomości i mniejszym nastawieniem ze strony władzy do ich obniżek, odbiły również spółki deweloperskie. Pozostałe sektory zależne mocno od polityki władz państwowych, takie jak produkcja energii odnawialnej, budowa infrastruktury kolejowej i sektor cementowy, również mocno rosły. Akcje spółek z sektora energetycznego zyskiwały na fali rosnących cen ropy, podczas gdy spółki z branży ochrony zdrowia drożały z uwagi na wysokie oczekiwania odnośnie wyników za I półrocze 2013 r. Ze względu na zwiększony nadzór nad usługami wealth management i bankowości prywatnej, traciły walory banków i spółek ubezpieczeniowych. Defensywne branże, takie jak  telekomunikacja i produkcja dóbr konsumpcyjnych traciły do pozostałych rosnących sektorów.

Wzrost chińskiego PKB w I połowie 2013 r. wyniósł 7,6% r/r, podczas gdy w samym drugim kwartale PKB urosło 7,5% r/r, co było zgodne z oczekiwaniami analityków. Głównymi czynnikami wzrostu gospodarczego były akumulacja kapitału (4,1%) i konsumpcja (3,4%). W czerwcu kluczowe dane makroekonomiczne wskazywały na spowolnienie w porównaniu do maja, wywołane brakiem rządowej stymulacji gospodarki: produkcja przemysłowa wzrosła o 8,9% r/r, podczas gdy w maju o 9,2% r/r, inwestycje w aktywa trwałe wzrosły zaś o 19,3% r/r ( w maju 19,9% r/r). Eksport spadł o 3,1% r/r w czerwcu, lecz w całej pierwszej połowie 2013 r. wzrósł o 10,4% r/r (dla porównania w I poł. 2012 r. wzrost wyniósł 7,9% r/r). W czerwcu odnotowano nadwyżkę handlową równą 27,1 mld dolarów, zaś w całej I poł. 2013 r. była ona równa 108 mld dolarów. Wzrost sprzedaży detalicznej poprawił się nieznacznie w porównaniu do maja ( 13,3% r/r w czerwcu vs 12,9% r/r w maju), co było efektem większej sprzedaży biżuterii, złota i samochodów. Inflacja CPI była nieznacznie wyższa od oczekiwań i wyniosła 2,7% r/r w czerwcu vs 2,1% r/r w maju, na co miały przełożenie wyższe ceny wieprzowiny.

W sierpniu akcje chińskich spółek kontynuowały wzrosty na fali lepszych od oczekiwań danych makro z lipca. Najszybciej rosły spółki branży finansowej i nieruchomości po tym, jak władze złagodziły ograniczenia dla finansowania poprzez emisję akcji wobec spółek z branży deweloperskiej, co było mocno oczekiwane przez rynek. Walory pozostałych instytucji finansowych, takich jak małe banki, spółki ubezpieczeniowe i domy maklerskie również wyraźnie zyskiwały. Spółki z sektora rafineryjnego, produkcji węgla, cementu i złota rosły zaś na fali rosnących cen surowców. Jednocześnie, spółki z sektora ochrony zdrowia były na fali wyprzedaży w związku z obawami o antykorupcyjną kampanię rządową, której celem ma być wyjaśnienie nieprawidłowości związanych z kanałami dystrybucji produktów ochrony zdrowia. 

Wysoce regulowany sektor dystrybucji mediów użyteczności publicznej tracił w obawie o rządowe plany redukcji taryf. Sektory telekomunikacji i produkcji dóbr konsumpcyjnych gorzej zachowywały się na tle pozostałych. Dane makroekonomiczne w lipcu były lepsze od oczekiwań. Produkcja przemysłowa wzrosła o 9,7% r/r (oczekiwano 8,9% r/r) wobec 8,9% r/r w czerwcu. Najszybciej rosły przemysł metali nieżelaznych, przemysł stalowy, energetyczny i cementowy. W okresie styczeń-lipiec wzrost inwestycji w aktywa trwałe wyniósł 20,1% r/r. W samym lipcu wzrost wyniósł także 20,1% r/r, wobec 19,3 % r/r w czerwcu. Dynamika sprzedaży detalicznej spadła nieznacznie do 13,2% r/r w lipcu z 13,3% r/r w czerwcu i dalej wykazywała silny wzrost w segmencie jubilerskim i złota. Inflacja CPI wyniosła w lipcu 2,7% r/r, tyle samo co w czerwcu i nieco poniżej rynkowego konsensusu. W całej gospodarce w lipcu podaż kredytów wzrosła o 700 mld juanów, wobec 861 mld juanów w czerwcu. Wzrost podaży pieniądza M2 przyspieszył w lipcu do 14,5% r/r, z 14% r/r w czerwcu.

Oficjalne chińskie PMI za sierpień wyniosło 51, czyli o 0,7 więcej niż w czerwcu, osiągając tym samym na fali nowych zamówień w gospodarce najwyższy poziom od maja 2012 r.

We wrześniu, chińskie PMI publikowane przez bank HSBC urosło do 50,2 (wobec 50,1 w sierpniu) i osiągnęło najwyższy poziom od 5 miesięcy. Z uwagi na spadek popytu wewnętrznego było jednak na niższym poziomie niż jego wstępne odczyty wynoszące 51,1. Spowolnienie w zamówieniach krajowych zrekompensowała częściowo poprawa koniunktury w eksporcie, gdzie PMI wzrósł do 50,7 we wrześniu z 47,2 w sierpniu. Oficjalne chińskie PMI również urosło o 0,1 i wyniosło 51,2 (poprzednio 51,0). Indeks nastrojów wśród małych firm spadł we wrześniu do 48,4 wobec 48,8 w sierpniu, zaś w przypadku dużych przedsiębiorstw wzrósł do 52,1 wobec 51,8 w sierpniu. Koniunktura wśród nowych zamówień również poprawiła się, a PMI wzrósł w tym obszarze z 52,4 w sierpniu do 52,8 we wrześniu.

Próby stymulacji gospodarczej widać ze strony rządu. Utrzymano wydatki publiczne na budownictwo mieszkaniowe, zwiększono nakłady na infrastrukturę, obniżono podatki dla małych przedsiębiorstw a w Szanghaju utworzono strefę wolnego handlu. Indeks MSCI China zyskał we wrześniu 5,3%, zaś w całym III kwartale był na plusie 13%. Lipiec był zmiennym miesiącem dla indyjskiego rynku akcji. Indeks Nifty stracił 1,7%, indeks średnich spółek giełdy w Bombaju 7,1%, zaś małych 5,9%. Z rynku akcji odpłynęło około 1 miliarda USD, zaś z rynku długu 2 miliardy USD. Krajowe instytucje sprzedały walory jedynie na kwotę 250 mln USD, więc głównymi graczami byli inwestorzy zagraniczni. W czerwcu Bank Centralny zaczął zacieśniać politykę pieniężną w celu wsparcia słabnącej rupii, lecz pomimo tych zabiegów na koniec miesiąca rupia i tak była rekordowo słaba względem dolara.

Sierpień również pełen był wahań na parkiecie w Bombaju. Nifty stracił 4,7%, zaś indeksy średnich i małych spółek odpowiednio 4,4% oraz 2,2%. Podobnie jak w lipcu, intensywne odpływy kapitału dało się zaobserwować na rynku akcji, jak i obligacji. Poniżej oczekiwań jest również dynamika PKB Indii. 1QFY14 PKB wyniosło 4,4% wobec spodziewanych 4,7%. Indeks cen hurtowych WPI wzrósł w sierpniu o 5,8% r/r z 4,9% r/r miesiąc wcześniej. Inflacja bazowa poruszała się zaś w bezpiecznym z punktu widzenia Banku Centralnego przedziale 2,1-2,4 %. Rząd w Delhi zapowiedział dalsze kroki mające na celu wsparcie rupii, w tym m.in. wyższe cła importowe na złoto i srebro, jak i poluzowanie zewnętrznych norm pożyczkowych. W celu ograniczenia popytu na dolary, Bank Centralny obniżył limity dla przedsiębiorstw inwestujących za granicą, jak i wobec indywidualnych pożyczek. Pomimo to, rupia dalej traciła na wartości.

Trzeci kwartał 2013 r. upłynął pod znakiem mieszanych nastrojów z indyjskiej gospodarki. Indeks PMI dla sektora usług spadł z 47,6 w sierpniu do 46,1 we wrześniu i osiągnął najniższy poziom od ponad 4 lat. Powodem tych mało optymistycznych danych jest silnie spadająca produkcja w sektorze usług i najszybszy od lutego 2009 r. spadek nowych zamówień. W efekcie zatrudnienie w sektorze prywatnym zmalało po raz pierwszy od 19 miesięcy. Lepsze sygnały napływają z sektora przemysłowego. W wyniku wolniejszego spadku produkcji i nowych zamówień PMI dla tej gałęzi gospodarki wyniósł 49,6 we wrześniu i wzrósł z 48,5 w sierpniu, zbliżając się do granicy 50, oddzielające nastroje pesymistyczne od optymistycznych.

We wrześniu indeks szerokiego rynku MSCI India zyskał 9,4%, zaś w całym III kwartale z uwagi na gorszy lipiec i sierpień był pod kreską 5,5%.

Jakub Banaszewski
Analityk w Departamencie Inwestycji Investors TFI

Interesują Cię bieżące informacje o rynkach wschodzących?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami ekspertów na temat gospodarki i rynków kapitałowych krajów rozwijających się, w szczególności Turcji, Brazylii, Rosji, Indii, Chin.

Komentarze rynków wschodzących