Jastrzębia polityka Fed i EBC

Łukasz Hejak, Zarządzający Funduszami
Łukasz Hejak, Zarządzający Funduszami

Najważniejszym wydarzeniem na rynku długu w minionym tygodniu był raport z posiedzenia EBC, który potwierdził, że bank zmierza powoli w kierunku ograniczenia programu luzowania ilościowego (QE), co skutkowało przeceną na rynku obligacji. EBC jest coraz bardziej optymistycznie nastawiony co do możliwości wzrostu gospodarczego w strefie euro oraz widzi spadające ryzyko deflacji. Także amerykański Fed podtrzymuje swoje jastrzębie nastawienie do rynku, co prawdopodobnie zostanie potwierdzone podczas wystąpień prezes J. Yellen w tym tygodniu.

Ograniczenie QE przez EBC jest pierwszym krokiem zaostrzania polityki monetarnej. Następny to podwyżki stóp procentowych, ale raczej nie ma co się ich spodziewać przed 2019 r. Z kolei amerykański bank centralny ograniczenie QE ma już za sobą, a dyskusje dotyczą zaprzestania reinwestowania w zapadające obligacje oraz podwyżek stóp.

W Polsce, ze względu na wyższe od oczekiwanych dochody podatkowe oraz niższy prognozowany deficyt za 2017 r., Ministerstwo Finansów zdecydowało się obniżyć podaż obligacji. W lipcu nie odbędą się żadne przetargi, a na cały trzeci kwartał bieżącego roku zapowiadana podaż ma wynieść jedynie 3-10 mld PLN, co wspiera ceny polskich obligacji. Natomiast podaż polskiego długu brutto w 2018 r. wyraźnie wzrośnie, co wynika z faktu zapadania w przyszłym roku dużych emisji obligacji. Warto jednak podkreślić, że potrzeby pożyczkowe wynikające z deficytu budżetu centralnego mogą w następnym roku okazać się niższe niż w 2017 r. w związku z dalszym uszczelnieniem systemu podatkowego.

Rynki akcji, w szczególności amerykański, charakteryzowały się w ostatnim tygodniu niewielką zmiennością, co nie odbiega znacząco od zachowania w ostatnich okresach. Ostatecznie indeksy akcji zakończyły tydzień notując niewielkie zyski i utrzymując się w okolicach historycznych szczytów.

Miniony tydzień był mocno spadkowy na rynku ropy. Cena surowca spadła o ponad 4% po tym, jak raport OPEC pokazał wzrost eksportu w czerwcu oraz po zapowiedziach Rosji sprzeciwiającej się dalszym cięciom produkcji. Spadki przyspieszyły jeszcze po danych o zapasach i produkcji surowca w USA.

Z kolei polscy inwestorzy mają za sobą spadkowy tydzień. Najwięcej straciły spółki tworzące indeks mWIG40, który spadł o 1,8%, wobec zmiany WIG20 o -0,2%, co było odwróceniem sytuacji z końcówki kwartału. Najmniejsze spółki z sWIG80 straciły w ciągu ostatnich pięciu sesji 0,9%.

Łukasz Hejak
Zarządzający Funduszami