Kluczowe posiedzenia banków centralnych

Mikołaj Stępniewski, Zarządzający Funduszami
Mikołaj Stępniewski, Zarządzający Funduszami

Za nami dosyć spokojny tydzień w skali globalnej, po przecenie z początku tygodnia większość indeksów akcji kończyła go ostatecznie na plusie. Sporo zaskakujących politycznych zwrotów akcji i wydarzeń obserwowaliśmy na krajowym podwórku. W bieżącym tygodniu w kontekście posiedzenia Fed i EBC można spodziewać się większej zmienności.

Amerykański indeks S&P500 zyskał 0,39%, przemysłowy Dow Jones był wyżej o 0,46%, nieznacznie pod kreską tydzień kończył technologiczny NASDAQ (-0,1%). Wsparciem w piątek dla amerykańskich giełd były dane z amerykańskiego rynku pracy. Zatrudnienie wzrosło o 221 tys. etatów (powyżej oczekiwań – 195 tys.), a stopa bezrobocia utrzymała się na poziomie 4,1%. Rozczarowaniem była dynamika płac, która zaskoczyła negatywnie – październikowe dane zrewidowano o 0,1 pp w dół do 2,3% r/r, a listopadowe zamknęły się na poziomie 2,5% r/r (przy oczekiwaniach 2,7% r/r). Sporo optymizmu panowało w Europie. STOXX Europe 600 zyskał 1,41%, niemiecki DAX był wyżej o 2,27%, a francuski CAC40 o 1,63%.

Na tym tle słabiej radziły sobie wschodzące rynki akcji, indeks MSCI EM dedykowany tej klasie aktywów spadł o 0,45%, podczas gdy indeks MSCI World skupiający rozwinięte rynki akcji wzrósł o 0,23%. Pozytywnie wyróżniał się turecki rynek (XU100 +4,21%), na plusie była także Brazylia (Ibovespa +0,65%), spadki odnotowano z kolei w Rosji (dolarowy RTS -1,14%) i Hong Kongu (Hang Seng -1,48%). Na plusie tydzień kończyła warszawska giełda, indeks największych spółek WIG20 był 0,79% nad kreską, na zielono kończyły także mniejsze i średnie spółki: mWIG40 (+0,23%), sWIG80 (+1,11%).

Sporą niespodzianką była rezygnacja premier Beaty Szydło z pełnionej przez siebie funkcji. Wicepremier i minister finansów oraz rozwoju Mateusz Morawiecki został ogłoszony kandydatem PiS na urząd premiera. Zmiana na stanowisku szefa rządu miała stosunkowo niewielkie implikacje rynkowe.

W minionym tygodniu odbyło się także grudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Zgodnie z oczekiwaniami nie zmieniono głównych parametrów polityki pieniężnej. Stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%. Podobnie jak w poprzednim miesiącu nie oznacza to jednak, że nie doszło do żadnych zmian w instrumentarium NBP. Obniżone zostało oprocentowanie rezerwy obowiązkowej z 1,35% do 0,5%. Zmiana ta ma techniczny charakter, zrównuje bowiem oprocentowanie wszystkich depozytów banków w banku centralnym, oznacza jednak przy tym obniżenie kosztów NBP o ok. 360 mln zł (co może oznaczać również większą wpłatę do budżetu) i o tyle samo obniża wynik sektora bankowego. W celu zrekompensowania spadku przychodów z oprocentowana depozytów w NBP pod niewielką presją może znaleźć się od stycznia oprocentowanie depozytów bankowych.

Komunikat z posiedzenia RPP miał wyraźnie gołębi charakter, szczególnie miało to odzwierciedlenie w stwierdzeniach: „dynamika jednostkowych kosztów pracy w gospodarce obniżyła się, pomimo przyśpieszenia wzrostu płac w sektorze przedsiębiorstw” oraz „w kolejnych latach można spodziewać się pewnego obniżenia dynamiki PKB”. Wyraźnie odczuwalna była niechęć większości w Radzie do podnoszenia stóp procentowych, tym samym powtórzona została słowami prezesa Glapińskiego prognoza ich utrzymywania na niezmienionym poziomie do końca 2018 r.

W tym tygodniu należy zwrócić uwagę na środowe posiedzenie FOMC. Komitet najprawdopodobniej podwyższy stopy procentowe Fed o 25pb, tym samym przedział Fed funds powinien kształtować się w przedziale 1.25-1.50%. Kluczowe podczas posiedzenia będą projekcje oczekiwań członków FOMC co do kształtowania się stóp procentowych w przyszłości oraz nowe prognozy ekonomiczne. Obecnie członkowie FOMC przewidują trzy podwyżki stóp w 2018 r., w kontekście zmian personalnych w Radzie, jak również potencjalnych aspektów fiskalnych i makroostrożnościowych, duża część rynku spodziewa się wzrostu oczekiwanej przez członków FOMC ścieżki podwyżek stóp procentowych do czterech ruchów o 25 bp w przyszłym roku. Istotny będzie przy tym niezmiennie ton wypowiedzi prezes J.Yellen podczas konferencji, szczególnie w odniesieniu do wspomnianej polityki fiskalnej w warunkach rosnących szans na uchwalenie cięć podatków.

W tym tygodniu odbędzie się także posiedzenie EBC. Bank zakomunikował już swoją politykę ograniczenia programu QE na najbliższe kwartały, stąd uwaga rynków skupi się na tonie wypowiedzi Prezesa M.Draghiego oraz nowych projekcjach makroekonomicznych.

Mikołaj Stępniewski
Zarządzający Funduszami

Interesują Cię bieżące informacje o rynku akcji?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku akcji.

Komentarze rynku akcji