Komentarz miesięczny, listopad 2013

Jarosław Niedzielewski, Dyrektor Departamentu Inwestycji
Październikowe wzrosty na wielu światowych giełdach pokazały, że hossa ma się dobrze i wcale nie zamierza odpuścić. Moim zdaniem jednak, w przyszłym roku, inwestorów na głównych parkietach może czekać dłuższy przystanek na bocznicy, zanim indeksy będą miały siłę ruszyć w dalszą podróż. Nawet jeśli amerykańskie indeksy akcji wzrosną jeszcze o kilka procent w najbliższych trzech miesiącach, to jesienią przyszłego roku możemy znaleźć się w tym samym miejscu co dziś. Byłby to pewien kompromis pomiędzy zwolennikami kontynuacji hossy, a piewcami nieuchronnego załamania. Długie i silne wzrosty na rynkach akcji nie zawsze muszą kończyć się gwałtowną bessą. Przykłady stabilizacji na indeksach w USA z 1994 czy 2004 roku pokazują, że korekta nie oznacza końca świata. Jarosław NiedzielewskiDyrektor Departamentu Inwestycji

PODSUMOWANIE KOMENTARZA MIESIĘCZNEGO, LISTOPAD 2013

  • Październikowe wzrosty na wielu światowych giełdach pokazały, że hossa ma się dobrze i wcale nie zamierza odpuścić. Moim zdaniem jednak, w przyszłym roku, inwestorów na głównych parkietach może czekać dłuższy przystanek na bocznicy, zanim indeksy będą miały siłę ruszyć w dalszą podróż. Nawet jeśli amerykańskie indeksy akcji wzrosną jeszcze o kilka procent w najbliższych trzech miesiącach, to jesienią przyszłego roku możemy znaleźć się w tym samym miejscu co dziś. Byłby to pewien kompromis pomiędzy zwolennikami kontynuacji hossy, a piewcami nieuchronnego załamania. Długie i silne wzrosty na rynkach akcji nie zawsze muszą kończyć się gwałtowną bessą. Przykłady stabilizacji na indeksach w USA z 1994 czy 2004 roku pokazują, że korekta nie oznacza końca świata.
  • Biorąc pod uwagę skalę optymizmu, jaka opanowała ostatnio Wall Street, pierwsza fala korekty może rozpocząć się już w listopadzie. Ustanowieniu nowych szczytów przez główne indeksy w USA towarzyszyła znacząca poprawa sentymentu wśród inwestorów, zarówno tych indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Z oczywistych względów jest to niepokojący sygnał. Szczególnie, gdy skonfrontujemy go z serią nieco gorszych od oczekiwań danych napływających tak z amerykańskiej, jak i z europejskiej gospodarki.
  • Rekordowa skala optymizmu panującego na zachodnich giełdach udzieliła się także polskim inwestorom. Udział uczestników rynku liczących na kontynuację wzrostów, zgodnie z odczytami wskaźnika INI dedykowanego inwestorom indywidualnym, dotarł do najwyższego poziomu w historii publikowania tego indeksu przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.
  • Indeks małych spółek po raz kolejny nie pozostawił wątpliwości, który segment rynku zdominował polską giełdę w tym roku. Październikowy wzrost sWIG80 o 12% nadał wykresowi tego wskaźnika już niemal formę hiperboli. Skala tegorocznych wzrostów jest tak imponująca (43%), że aż wzbudza niepokój o możliwość kontynuacji tego trendu. Na szczęście ostatni miesiąc pokazał znaczący wzrost w szerokości rynku, czyli liczby spółek uczestniczących w zwyżkach. Dodaje to wagi tegorocznym wzrostom w tym segmencie rynku. Problem w tym, że nadal jest to wzrost oparty na oczekiwaniach na poprawę zysków w spółkach i nie jest jeszcze potwierdzony przez rzeczywiste dane. Właśnie wchodzimy w sezon wyników za trzeci kwartał. Miejmy nadzieję, że nie przyniesie rozczarowań, a raczej utwierdzi inwestorów w przekonaniu, że najgorsze za
    nami.
  • Po zachowaniu naszej giełdy w ubiegłym miesiącu można spokojnie założyć, że rosnące od kilku miesięcy wpływy do krajowych funduszy były w październiku znacząco wyższe niż wcześniej. Szczególnym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się zapewne fundusze inwestujące w segmencie małych i średnich spółek, których wyniki przyciągają inwestorów już od pół roku. Ten przepływ jest na tyle znaczący, że aż wzbudza niepokój u osób pamiętających ostatni rok hossy z lat 2003-2007. Jednym z głównych wyznaczników ówczesnej euforii był właśnie szybki przyrost aktywów w funduszach inwestujących w małe spółki. Czy to podobieństwo oznacza zbliżający się nieuchronnie koniec hossy? Moim zdaniem nie.

Interesują Cię analizy i prognozy rynku kapitałowego?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami rynkowymi Dyrektora Departamentu Inwestycji w Investors TFI w formie comiesięcznych przekrojowych raportów oraz bieżących komentarzy. Publikacje Dyrektora Departamentu Inwestycji ukazują się także regularnie w mediach ekonomicznych, m.in. w Gazecie Giełdy Parkiet.

Komentarze Dyrektora Departamentu Inwestycji