Komentarz miesięczny, maj 2019

W kwietniu nastawienie inwestorów poprawiło się, przynajmniej w porównaniu z niedowierzaniem i nutą sceptycyzmu, jakie towarzyszyły fali wzrostów w pierwszych trzech miesiącach roku... Jarosław NiedzielewskiDyrektor Departamentu Inwestycji

PODSUMOWANIE

  • Mozolna praca amerykańskich inwestorów przy odbudowie hossy na Wall Strret została wreszcie nagrodzona. Kwiecień przyniósł nowe rekordy, zarówno na indeksie Nasdaq, jak i S&P500. Niestety radość nie trwała długo. Najpierw szef Fed wywołał pewną konsternację, kwestionując potrzebę obniżek stóp procentowych, a następnie prezydent Trump podciął rynkowi skrzydła wracając do tematu wojen celnych. Cały ten wysiłek inwestorów ponownie może się okazać syzyfową pracą, jeśli indeksy zaczną się obsuwać pod groźbą recesji wywołanej konfliktem handlowym.

  • Powrót indeksów na szczyty wywołuje nadmierną pewność siebie nie tylko wśród inwestorów, ale także u decydentów. W rezultacie zmienność mierzona indeksem VIX spadła na tyle mocno i na wystarczająco długo, żeby wywołać u inwestorów rynkową amnezję. Patrząc na najwyższy od lat poziom zakładu, jaki spekulanci na rynku kontraktów terminowych obstawili (najpierw we wrześniu 2018 roku, a ostatnio w kwietniu) przeciwko zmienności, można było dojść do wniosku, że większość uczestników rynkowej gry zapomniała już o bolesnej lekcji z grudnia, a wcześniej z lutego 2018 roku.

  • W kwietniu nastawienie inwestorów poprawiło się, przynajmniej w porównaniuz niedowierzaniem i nutą sceptycyzmu, jakie towarzyszyły fali wzrostów w pierwszych trzech miesiącach roku. Wskaźniki sentymentu zarówno wśród zarządzających,jak i drobnych inwestorów w USA, powróciły do poziomów sprzed tąpnięcia z października ubiegłego roku. W funduszach amerykańskich akcji, po raz pierwszy od dłuższego, czasu nabycia przeważały nad umorzeniami. Do zakupów przyłączyli się również profesjonalni inwestorzy, korzystając z „zachomikowanej” w portfelach funduszy gotówki.

  • W danych napływających z Chin w marcu i kwietniu rzeczywiście można doszukać się zalążków kiełkującego ożywienia. Akcja kredytowa i podaż pieniądza zaczyna wreszcie reagować na trwającą od roku monetarną stymulację, a przemysł oraz sprzedaż detaliczna (w tym rynek samochodów) w Chinach powoli zaczynają też dostrzegać pozytywne efekty luzowania fiskalnego.
  • Temat wojen handlowych, choć cały czas obecny, przestał w ostatnich miesiącach spędzać sen z powiek większości inwestorów, ponieważ obie strony od początku roku co rusz podkreślały chęć i wolę porozumienia, ugruntowując pozytywny przekaz. Tym większe zdziwienie może budzić nagła wolta amerykańskiej administracjii zapowiedź oclenia całego importu z Chin, w reakcji na rzekome wycofywanie się Pekinu z poczynionych ustaleń. Tak czy inaczej, inwestorzy muszą przeprosić się z rynkową zmiennością, bo właśnie się przebudziła.

Interesują Cię analizy i prognozy rynku kapitałowego?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami rynkowymi Dyrektora Departamentu Inwestycji w Investors TFI w formie comiesięcznych przekrojowych raportów oraz bieżących komentarzy. Publikacje Dyrektora Departamentu Inwestycji ukazują się także regularnie w mediach ekonomicznych, m.in. w Gazecie Giełdy Parkiet.

Komentarze Dyrektora Departamentu Inwestycji